ULTIMAORA

21 iunie 2017

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri:

Academia de Poliție “Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul absolventilor promotiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri, posturile de comandant pluton (instructor militar IV)- Formaţiuni Studenţi – Instructori militari. Dosarul de recrutare se depune la Serviciul Management Resurse Umane până la data de 28 iunie 2017. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, conţinutul dosarului de recrutare, desfăşurarea concursului, tematica şi bibliografia se regăsesc la Serviciul Management Resurse Umane, precum si la secretariatele şi avizierele fiecărei facultăţi.

21 iunie 2017

Facultatea de
Pompieri


Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului de licenta/diploma

Citeste mai mult

19 iunie 2017

Departamentul de
Studii Doctorale

MASTERAT
"CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE"

Planificare cursuri / examene semestrul II seria 2016 – 2018

Planificare cursuri / examene semestrul IV seria 2015 – 2017

13 iunie 2017

Facultatea de Poliție

Planificarea examenelor de promovare a semestrului II - seria 2016/2018

Planificarea examenelor de promovare a semestrului IV și a examenelor de disertație pentru p.s.u.m. creditate cu un număr de 120 ECTS - Seria 2015/2017

07 iunie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Planificarea examenelor de promovare a semestrului IV și finalizare a studiilor - seria 2015-2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului II - seria 2016-2018

26 mai 2017

Planificarea examenelor pe semestrul II
anul universitar 2016-2017, pentru studenții anilor I-II de studiu, programul de studii universitare de licență ”Ordine și Siguranță Publică”, învățământ cu frecvență redusă și studenții anilor I-II, programul de studii universitare de licență ”Drept”, învățământ ”la distanță”.

Învăţământ la distanţă Anul I
Învăţământ la distanţă Anul II
Învăţământ cu frecventa redusa Anul I
Învăţământ cu frecventa redusa Anul II
23 mai 2017

În perioada 01.06.-05.06.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul. ( eliberări, acte de studii, adeverințe etc.).

22 mai 2017

Planificarea examenelor pe semestrul II
Învăţământ cu frecventa redusa Anul III

Citește mai mult
18 mai 2017

A N U N Ț
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează pe perioada iulie 2014-septembrie 2017 proiectul cu titlul Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, cod proiect PNII-PT-PCCA-2013-4-0949, în cadrul Programului Parteneriate 2013, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, dezvoltat în parteneriat cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A. În cadrul acestui proiect, organizăm concurs de selecţie pentru 5 (cinci) poziţii vacante din componenţa echipei de proiect pe durată determinată (01.06 - 30.09.2017), astfel:

Citește mai mult
11 mai 2017

Conditiile de depunere a dosarelor de candidatura in vederea selectiei formatorilor externi la PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA-PERFECTIONARE PENTRU OCUPATIA DE ARHIVAR.

Citește mai mult
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor II, DREPT, invatamant la distanta.

Citește mai mult
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor I, DREPT, invatamant la distanta.

Citește mai mult
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor III, O.S.P., invatamant frecventa redusa.

Citește mai mult
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor II, O.S.P., invatamant frecventa redusa.

Citește mai mult
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor I, O.S.P., invatamant frecventa redusa.

Citește mai mult
27 aprilie 2017

SFATURI PENTRU CANDIDATII LA ACADEMIA DE POLITIE!

25 aprilie 2017

MASTERAT:
„CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE”
Planificare examene semestrul I seria 2016 – 2018

Planificare examene semestrul III seria 2015 – 2017


11 aprilie 2017

În perioada 14.04-18.04.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări acte de studii, adeverințe etc.).


29 martie 2017

OFERTA M.A.I. PENTRU VIITORII POLIȚIȘTI!

21 martie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Studii universitare de masterat

Planificarea semestrului II - seria 2016-2018

Planificarea semestrului IV - seria 2015-2017
17 martie 2017

Facultatea de Poliție
Studii universitare de masterat

Planificarea activității de învățământ pentru semestrul II - Seria 2016/2018

Planificarea activității de învățământ pentru semestrul IV - Seria 2015/2017, ambele aferente perioadei martie-iunie 2017
22 februarie 2017

Facultatea de Poliție

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016/2018

Planificarea examenelor de promovare și finalizare a studiilor - seria 2015/2017
22 februarie 2017

Facultatea Poliție de Frontieră - masterat: Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Programul examenelor de masterat, seria 2016-2018, Semestrul I

Programul examenelor de masterat, seria 2015-2017, Semestrul III
13 februarie 2017

Tematica și bibliografia recomandată pentru examenul de licență SESIUNEA IULIE 2017, specializarea DREPT.

Citește mai mult
13 februarie 2017

Replanificarea activităților din semestrul I, anul universitar 2016-2017 - denumire masterat
"Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice și siguranței naționale".

Citește mai mult
13 februarie 2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului III și finalizare a studiilor / examenelor de promovare a semestrului III - seria 2015-2017 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

Citește mai mult

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016-2018 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

Citește mai mult
11 ianuarie 2017

Planificarea examenelor aferente sesiunii I a anului universitar 2016-2017, pentru studenții anilor I - III la programul de studii universitare de licență ”Ordine și Siguranță Publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă” și studenții anilor I - II la programul de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță”.

Planificare ID
Planificare IFR

BINE ATI VENIT!

Infiintata in 1991, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" este o institutie publica de invatamant superior acreditata, din reteaua de invatamant de stat.

Acesta este site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, structură a Ministerului Afacerilor Interne din România, unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă.

CITESTE MAI MULT


ACTIVITATI IMPORTANTE


LUNA MAI 2017

ZIUA PORTILOR DESCHISE
04 MAI 2017

INVITATIE

LUNA APRILIE 2017
LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE
Citeste mai mult


LUNA APRILIE 2017
MASTERATUL EUROPEAN
MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FRONTIERELOR
Citeste mai mult


LUNA APRILIE 2017
CONFERINTA CYBERCENTRAL 2017
Citeste mai mult


LUNA MARTIE 2017
ERASMUS+ OPEN DOORS 2017
Citeste mai mult


LUNA MARTIE 2017
EUROPEAN JOINT MASTER PROGRAMME
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE POLICING
Citeste mai mult


LUNA IUNIE 2017

Conferinta stiintifica a scolilor doctorale
Noi provocari la adresa securitatii interne in uniunea europeana
ed. a VI-a

va avea loc in data de 15 iunie 2017, orele 0900-1500, in Aula Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1.


Mai mult

LUNA MAI 2017

Conferinta stiintifica internationala
PROVOCARI SI STRATEGII IN ORDINEA SI SIGURANTA PUBLICA
ed. a VI-a

se va desfășura în perioada 17-18 mai 2017 la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din bucurești, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1.


Mai mult

LUNA APRILIE 2017

Conferinta stiintifica internationala invatamantul romanesc de criminalistica
ed.a V-a
se va desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, în perioada 27-28 aprilie 2017.

International Scientific Conference
”Romanian Educational System of Forensic Science”


Mai mult

LUNA MARTIE 2017

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Jandarmi,
va organiza în data de 30 martie 2017, între orele 10.00 - 15.00, Simpozionul științific "Jandarmeria Română - tradiții și perspective”, ediția a VII-a, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române.


INVITATIE11 DECEMBRIE ALEGERI. ALEGE SĂ FII CORECT


Tu votezi. MAI te informeaza


Colegiul National de Afaceri Interne


Colegiul National de Afaceri Interne