ULTIMAORA

21 martie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Studii universitare de masterat

Planificarea semestrului II - seria 2016-2018

Planificarea semestrului IV - seria 2015-2017
17 martie 2017

Facultatea de Poliție
Studii universitare de masterat

Planificarea activității de învățământ pentru semestrul II - Seria 2016/2018

Planificarea activității de învățământ pentru semestrul IV - Seria 2015/2017, ambele aferente perioadei martie-iunie 2017
22 februarie 2017

Facultatea de Poliție

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016/2018

Planificarea examenelor de promovare și finalizare a studiilor - seria 2015/2017
22 februarie 2017

Facultatea Poliție de Frontieră - masterat: Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Programul examenelor de masterat, seria 2016-2018, Semestrul I

Programul examenelor de masterat, seria 2015-2017, Semestrul III
13 februarie 2017

Tematica și bibliografia recomandată pentru examenul de licență SESIUNEA IULIE 2017, specializarea DREPT.

Citește mai mult
13 februarie 2017

Replanificarea activităților din semestrul I, anul universitar 2016-2017 - denumire masterat
"Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice și siguranței naționale".

Citește mai mult
13 februarie 2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului III și finalizare a studiilor / examenelor de promovare a semestrului III - seria 2015-2017 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

Citește mai mult

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016-2018 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

Citește mai mult
11 ianuarie 2017

Planificarea examenelor aferente sesiunii I a anului universitar 2016-2017, pentru studenții anilor I - III la programul de studii universitare de licență ”Ordine și Siguranță Publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă” și studenții anilor I - II la programul de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță”.

Planificare ID
Planificare IFR
12 decembrie 2016

În perioada 27.12.2016-03.01.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul (eliberări acte de studii, adeverințe etc.).

21 noiembrie 2016

Planificarea activităților tutoriale și activităților asistate pe semestrul I, anul universitar 2016-2017, aferente programului de studii universitare de licență ”Ordine și Siguranță Publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă” și programului de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță”.

Planificare ID
Planificare IFR
14 noiembrie 2016

A N U N Ț
În perioada 28.11.2016-02.12.2016 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări acte de studii, adeverințe etc.).

28 octombrie 2016

A N U N Ț
În data de 03.11.2016, la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, sala 2, ora 13.30, va avea loc deschiderea anului universitar de doctorat.

27 octombrie 2016

Planificarea activităților de învățământ pentru Semestrul I - Seria 2016/2018.

Citeste mai mult

Planificarea activităților de învățământ pentru Semestrul III - Seria 2015/2017.

Citeste mai mult
07 octombrie 2016

Rezultatele finale ale examenului de admitere la studiile universitare de masterat - Sesiunea SEPTEMBRIE 2016 - .

Citeste mai mult
03 octombrie 2016

Rezultatele contestatiilor depuse in urma incheierii concursului de admitere la studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2016..

Citeste mai mult
30 septembrie 2016

Rezultate admitere master 2016.

Citeste mai mult
27 septembrie 2016

Proiectul tip PNII - PCCA 2013 cu titlul Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naționale ale României și utilizatorilor terți, coordonat de Academia de Poliție în colaborare cu S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A. - concurs de selecțtie pentru o poziție vacantă de personal auxiliar tehnic pentru activități suport.

Citeste mai mult
27 septembrie 2016

Rezultatele concursului de admitere la programul de studii unviersitare de licență "DREPT" forma de învățământ "la distanță", susținut în data de 27 SEPTEMBRIE 2016.

Citeste mai mult
27 septembrie 2016

Lista candidaților înscriși la programul de studii universitare de licență "Drept", forma de învățământ "la distanță"

Citeste mai mult
26 septembrie 2016

Lista candidaților înscriși la programul de studii universitare de licență "Drept", forma de învățământ "la distanță"

Citeste mai mult
23 septembrie 2016

Planificarea examenelor de admitere la studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2016
Citeste mai mult

21 septembrie 2016

Rezultate la cursul de masterat ”Managementul situațiilor de urgență”
Rezultate

20 septembrie 2016

Hotărârea nr.37/2016 a Consiliului de Administrație
Astăzi, 19.09.2016, ora 09.00, Consiliul de Administrație din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, s-a întrunit în ședință extraordinară și a hotărât, conform procesului verbal de ședință, următoarele: 1. S-a aprobat cu unanimitate de voturi, prelungirea perioadei de înscriere pentru candidații la programele de master organizate de Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi și Facultatea de Științe Juridice și Administrative, până pe data de 23.09.2016, ora 13.00.
2. S-a aprobat cu unanimitate de voturi, prelungirea perioadei de înscriere la admiterea la doctorat până pe data de 21.09.2016, ora 15.00

20 septembrie 2016

Academia de Poliție-Facultatea de Pompieri - repartizarea pe săli a candidaților înscriși la concursul de admitere la cursul de masterat Managementul situațiilor de urgență - septembrie 2016

Lista candidati sala 1
Lista candidati sala 2
15 septembrie 2016

Eliminarea obligativității depunerii copiilor legalizate pentru admiterea la programele de studii universitare

Citeste mai mult
14 septembrie 2016

Anunț perioadă înscrieri a studenților anului I, II și III la programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă” și anul II la programul de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță”.

Citeste mai mult
02 septembrie 2016

Oferta educationala privind sesiunea examenelor de admitere la studiile universitare de masterat - septembrie 2016

Tematici si bibliografii
18 august 2016

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ pentru programul de studii universitare de licenţă “Drept” forma de învățământ “la distanţă” - septembrie 2016.


Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2016, la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă”.


Oferta educationala

Extras regulament

13 august 2016

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT „CU FRECVENŢĂ” SESIUNEA AUGUST 2016

Citeste mai mult

10 august 2016

ÎN PERIOADA 16.08.-03.09.2016 NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL LA SECRETARIATUL ȘCOLII DOCTORALE DIN ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru Ioan Cuza”

10 august 2016

Ofertă curs
Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - Colegiul Național de Afaceri Interne organizează, în perioada octombrie 2016 - februarie 2017, cursul postunviersitar ”Managementul Afacerilor Interne”.

Citeste mai mult

10 august 2016

INFORMARE PENTRU STUDENȚII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU FRECVENȚĂ, anii I-II OSP / I-III Drept - Planificarea sesiunii de restanțe - reexaminări, anul universitar 2015-2016.

Citeste mai mult

10 august 2016

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE - PERSONAL CONTRACTUAL cu recrutare din sursă externă
Vă informăm că examinarea psihologică se va desfășura în data de 11.08.2016, începând cu ora 10.00, la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, București - Amfiteatrul 1.
Detalii organizatorice :
- accesul în sală al candidaților se va face până la ora 09.30;
- candidații vor avea asupra lor actul de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră.

09 august 2016

REZULTATELE CONTESTAȚIILOR REFERITOARE LA EXAMENUL DE ADMITERE - IULIE AUGUST 2016

Citeste mai mult

09 august 2016

ANUNȚ CANDIDAȚI ADMIȘI - EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR PENTRU UNIFORMĂ

Citeste mai mult

06 august 2016

Conform regulamentului privind organizarea și desfașurarea concursului de admitere în facultațile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016, afișarea rezultatelor și publicarea pe site-ul oficial se va realiza duminică, 07.08.2016, până în ora 12:00, pentru Facultatea de Arhivistică și luni, 08.08.2016, până în ora 12:00, pentru celelalte facultăți.

05 august 2016

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează pe perioada iulie 2014-septembrie 2017 proiectul cu titlul Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, cod proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0949, în cadrul Programului Parteneriate 2013, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, dezvoltat în parteneriat cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A. În cadrul acestui proiect, organizăm concurs de selecţie pentru 4 (patru) poziţii vacante de personal auxiliar tehnic pentru activităţi-suport pe durată determinată (minimum 3 luni cu posibilitate de prelungire) din componenţa echipei de proiect.

Citeste mai mult

05 August 2016

Calendar concurs de admitere la specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Citeste mai mult

04 August 2016

Planificarea sesiunii de restanțe - reexaminări, la programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă”, anul I și II și la programul de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță” anul I.
Citeste mai mult

03 August 2016

INFORMAȚII repartizare candidați pe săli ADMITERE 2016
Citeste mai mult

21 Iulie 2016

Informatii CONCURS ADMITERE la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza, 2016
Citeste mai mult

18 Iulie 2016

Rezultatele concursului din data de 14.07.2016, pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Politie "Al.I.Cuza"
Citeste mai mult

15 Iulie 2016

Rezultatele concursului - pentru posturile didactice 108, 109, 110
Conf.univ.108

Conf.univ.109

Conf.univ.110

15 Iulie 2016

Rezultatul concursului - conferentiar universitar , pozitia 93
Citeste mai mult

15 Iulie 2016

Rezultatul concursului - conferentiar universitar , pozitia 90
Citeste mai mult

15 Iulie 2016

Rezultatul concursului - conferentiar universitar , pozitia 87
Citeste mai mult

15 Iulie 2016

Rezultatul concursului - conferentiar universitar , pozitia 86
Citeste mai mult

15 Iulie 2016

Rezultatul concursului - conferentiar universitar , pozitia 82
Citeste mai mult

15 Iulie 2016

Criterii de evaluare si baremele de notare pentru urmatoarele posturi didactice :
Conf.univ.82

Conf.univ.86

Conf.univ.87

Conf.univ.90

Conf.univ.93

15 Iulie 2016

Criterii de evaluare si baremele de notare pentru urmatoarele posturi didactice :
Postul de conferentiar universitar, Pozitia 47; Postul de lector universitar, Pozitia 53.

Barem conferentiar universitar, pozitia 47

Barem lector universitar, pozitia 53

15 Iulie 2016

Criterii de evaluare si baremele de notare pentru urmatoarele posturi didactice :
Postul de conferentiar universitar, Pozitia 108; Postul de conferentiar universitar, Pozitia 109; Postul de conferentiar universitar, Pozitia 110.

Barem pozitia 108

Barem pozitia 109

Barem pozitia 110

15 Iulie 2016

Rezultate concurs profesor universitar 212

Barem

Rezultate concurs

15 Iulie 2016

Rezultate concurs lector universitar 223

Barem

Rezultate concurs

14 iulie 2016

Rezultatele concursului din data de 11 iulie 2016, pentru ocuparea postului de Profesor universitar, Pozitia 105, disciplina "Metodologie criminalistica" - Pantea Cezar-Marius - declarat reusit .

14 iulie 2016

Rezultatele concursului din data de 11 iulie 2016, pentru ocuparea postului de Profesor universitar, Pozitia 79, disciplinele "Analiza Informatiilor" si "Bazele activitatii informative" - Giurea Constantin Laurentiu - declarat reusit .

14 iulie 2016

Rezultatele concursului din data de 11 iulie 2016, pentru ocuparea postului de Profesor universitar, Pozitia 197, disciplina "Investigarea criminalitatii transfrontaliere" - Vasile Sergiu Adrian - declarat reusit .

14 iulie 2016

În ziua de 11.07.2016 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen. În urma analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs şi a probelor susţinute de aceştia în faţa comisiilor de examinare, s-au stabilit următoarele rezultate:
• Profesor universitar, poziţia 196, disciplinele „Management organizaţional”, „Sociopsihologie aplicată în spaţiul Schengen”– DUMITRESCU COSTEL – reuşit .

13 iulie 2016

Criterii de evaluare si bareme de notare pentru postul de profesor universitar Poziţia 196.

Criterii si bareme pozitia 196

Criterii de evaluare si bareme de notare pentru postul de profesor universitar Poziţia 197.

Criterii si bareme pozitia 197
13 iulie 2016

În perioada 25.07.2016-19.08.2016 nu se eliberează diplome de licență, postuniversitare, master, doctor, colegiu, adeverințe și certificate.

13 iulie 2016

Concursul pentru ocuparea postului de Profesor universitar, Poziţia 79 Disciplinele „Analiza informaţiilor” şi „Bazele activităţii informative” , criterii de evaluare.

Criterii si bareme pozitia 79

CRITERIILE DE EVALUARE ŞI BAREMELE DE NOTARE LA CONCURSUL pentru ocuparea postului de Profesor universitar, Poziţia 105 Disciplina „Metodologie criminalistică”

Criterii si bareme pozitia 105
11 iulie 2016

Repartiţia pe săli a absolvenţilor Facultăţii Poliţie de Frontieră, învăţământ cu frecvenţă, seria 2013-2016, specializarea OSP, examenul de licență, sesiunea iulie 2016.

Tabel prezenta usa PB 1 LAB 1
Tabel prezenta usa PB 1 LAB 2
Tabel prezenta usa
11 iulie 2016

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la absolvirea Facultăţii de Pompieri - promoţia 2016(seria 2012-2016).

REZULTATE
06 iulie 2016

Rezutatele obtinute de absolventii Facutatii de Pompieri in urma sustinerii probei scrise la examenul de diploma sesiunea iulie 2016.

REZULTATE
30 iunie 2016

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din rândul absolvenţilor Academiei de Poliţie, promoţia 2016, care îndeplinesc condițiile legale, posturile de comandant pluton (instructor militar IV)

Anunt complet
Tematica
27 iunie 2016

IMPORTANT

PENTRU CANDIDAŢII CARE VOR FI DECLARAŢI ADMIŞI ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE IULIE-AUGUST 2016

ANUNTURI
27 iunie 2016

PLANIFICAREA SESIUNII DE RESTANŢE - pe semestrul II la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”

Planificare
25 iunie 2016

PLANIFICAREA SESIUNII DE RESTANŢE - REEXAMINĂRI pentru studenţii anului III O.S.P. - curs cu frecvenţă, anul universitar 2015 – 2016

Planificare
14 iunie 2016

Oferta educationala privind sesiunea examenelor de admitere la studiile universitare de masterat - septembrie 2016

Tematici si bibliografii
14 iunie 2016

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI II, seria 2015-2017

Planificare examene promovare
14 iunie 2016

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI IV, seria 2014-2016, respectiv LANIFICAREA EXAMENELOR DE DISERTATIE aferente perioadei iunie-iulie 2016

Planificare examene promovare
09 Iunie 2016

În perioada 07-10.06.2016 Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” va organiza Conferinţa şi Adunarea Generală anuală a Asociaţiei Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri EFSCA (European Fire Service Colleges’ Association

Comunicat de presa EFSCA
31 Mai 2016

PLANIFICAREA EXAMENELOR PE SEMESTRUL II , la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă” ; PLANIFICAREA EXAMENELOR PE SEMESTRUL II la programul de studii universitare de licenţă „Drept”,forma de învăţământ „la distanţă”

Planificare examene sem II
20 Mai 2016

Susţinerea examenelor restante la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc în perioada 13.06.-17.06.2016, la o dată stabilită de comun acord cu conducătorii de doctorat.

17 Mai 2016

Academia de Poliție va organiza în data de 15 iunie 2016, între orele 09.00-15.00, Conferința Științifică a Școlilor Doctorale ”Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea Europeană”, ediția a V -a . Termenul privind transmiterea lucrării/lucrărilor prin e-mail se prelungește până la data de 23.05.2016, ora 14.00.

10 Mai 2016

Vă informăm că a fost emis Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 418/27.04.2016 privind aprobarea Metodologiei privind organizare și desfășurarea Programului Național ”Tabere Studențești” 2016
Oferta educationala

27 Aprilie 2016

ANUNȚ IMPORTANT
În perioada 29.04.2016- 03.05.2016, Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul (eliberări acte de studii, adeverințe etc.)

22 Aprilie 2016

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ
pentru programul de studii universitare de licenţă “Drept” forma de învățământ “la distanţă” - septembrie 2016

Oferta educationala
Extras ID regulament admitere
15 Aprilie 2016

COMUNICAT
În perioada 18-22. 04.2016 se desfăşoară acţiunea Şcoala Altfel, ,Să ştii mai multe să fii mai bun”, organizată de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din M.A.I şi M.E.C.S. şi a activităţii ,,Ziua PorţilorDeschise” la Academia de Poliţie, activitate ce se va organiza în data de 21.04.2016.

Citește mai mult
14 Aprilie 2016

COMUNICAT
În data de 14.04.2016, la sediul Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se va desfăşura festivitatea de înmânare a certificatului Grad de Încredere Ridicat.

Citește mai mult
31 martie 2016

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, organizează, în data de 21 Aprilie 2016, Ziua Porților Deschise.

Citește mai mult
17 martie 2016

A N U N Ț - Centrul pentru Învățământ Frecvență Redusă și Învățământ la distanță

Citește mai mult
Planificare semestrul II
17 martie 2016

Planificarea activității de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat aferente perioadei martie-iunie 2016, respectiv semestrul II al Seriei 2015/2017 și semestrul IV al seriei 2014/2016

Semestrul II
Semestrul IV
09 martie 2016

ANUNT CONTESTATII DEPUSE IN DATA DE 08.03.2016

Citeste mai mult
04 martie 2016

Anunt contestatii inregistrate la Secretariatul Academiei de Politie

Citeste mai mult
22 februarie 2016

Rezultatele obtinute de masteranzii de la cursul "Managementul Situatiilor de Urgenta" seria 2014-2016

Rezultate
22 februarie 2016

Organizarea si desfasurarea examinarii psihologice a candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante prin trecerea agentilor de politie in corpul ofiterilor de politie

Anunt
29 ianuarie 2015

Planificarea examenelor de promovare pentru semestrul I, seria 2015-2017, respectiv seria 2014-2016 semestrul III, cât și planificarea susținerii examen

Planificare examenelor de promovare seria 2014/2016
Planificare examenelor de promovare seria 2015/2017
29 ianuarie 2015

Graficul pentru desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea februarie 2016 pentru absolvenţii de la învăţământ cu frecvenţă, seria 2011-2015, specializarea Drept

Citeste mai mult
27 ianuarie 2015

Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru fiecare probă stabilite de către comisiile de concurs, conform art.31 alin.(2) din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” Citeste mai mult

20 IANUARIE 2016

Planificarea examenelor pentru studenții din anul I, Facultatea de Drept și Științe Administrative, forma de învățământ ”la distanță”, programul de studii universitare de licență ”Drept”

GRAFICUL EXAMENELOR

14 IANUARIE 2016

Susținerea examenelor la doctorat, pentru doctoranzii din anul I de studiu, va avea loc astfel :

1. Pentru doctoranzii de la Școala doctorală ”Drept” în perioada 15-19.02.2016;

2. Pentru doctoranzii de la Școala doctorală ”O.P.S.N.” în perioada 22-26.02.2016.


Program orar - examene domeniul "DREPT"

07 IANUARIE 2016

COMUNICAT Nr. 5 din 5 ianuarie 2016
Citeste mai mult

BINE ATI VENIT!

Infiintata in 1991, Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" este o institutie publica de invatamant superior acreditata, din reteaua de invatamant de stat.

Acesta este site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, structură a Ministerului Administraţiei şi Internelor din România, unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă.

CITESTE MAI MULT


ACTIVITATI IMPORTANTE


LUNA MAI 2017

Conferinta stiintifica internationala
PROVOCARI SI STRATEGII IN ORDINEA SI SIGURANTA PUBLICA
ed. a IV-a

se va desfășura în perioada 17-18 mai 2017 la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din bucurești, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1.


Mai mult

LUNA APRILIE 2017

Conferinta stiintifica internationala invatamantul romanesc de criminalistica
ed.a V-a
se va desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, în perioada 27-28 aprilie 2017.

International Scientific Conference
”Romanian Educational System of Forensic Science”


Mai mult

LUNA MARTIE 2017

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Jandarmi,
va organiza în data de 30 martie 2017, între orele 10.00 - 15.00, Simpozionul științific "Jandarmeria Română - tradiții și perspective”, ediția a VII-a, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române.


INVITATIE


    
LUNA IUNIE 2016

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
va organiza în data de 15 iunie 2016, între orele 09.00 - 15.00, Conferința Științifică a Școlilor Doctorale "Noi provocări la adresa securității interne în Uniunea Europeană", ediția a V-a.


INVITATIE

SITE


LUNA IUNIE 2016

Conferinta stiintifica a cadrelor didactice
PROVOCĂRI ȘI STRATEGII ÎN ORDINEA ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ, ediția a-III-a, 02-03 Iunie 2016.


AFIS  |  INVITATION

SITE


LUNA APRILIE 2016

SIMPOZIONUL STIINTIFIC
Jandarmeria Romană - tradiții și perspective, ediția a VI-a.


ANUNT


LUNA APRILIE 2016

SCOALA ALTFEL
În perioada 18-22. 04.2016 se desfăşoară acţiunea Şcoala Altfel, ,Să ştii mai multe să fii mai bun”, organizată de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice din M.A.I şi M.E.C.S.


Citeste mai mult


LUNA APRILIE 2016

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
organizează Ziua Porților Deschise - Joi, 21 Aprilie 2016, ora 10:00-15:00.


ANUNT


LUNA APRILIE 2016

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"

organizează, în data de 21 aprilie 2016, ediția a V-a a Conferinței științifice a studenților

"IMPORTANTA INVATAMANTULUI UNIVERSITAR IN CADRUL SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE".


ANUNT

Invitatie

 11 DECEMBRIE ALEGERI. ALEGE SĂ FII CORECT


Tu votezi. MAI te informeaza


Colegiul National de Afaceri Interne


Colegiul National de Afaceri Interne