ULTIMAORA

21 iulie 2017

În atenția candidaților la concursul de admitere
Sesiunea 2017


MAI MULT

20 iulie 2017

Anunturi privind
Admitere 2017


Prezentare candidați la înscriere Taxa de înscriere ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2017

20 iulie 2017

Facultatea de Jandarmi

Oferta educațională
- Studii universitare de masterat “Managementul pregătirii operaționale de jandarmi”


Mai mult

18 iulie 2017

Facultatea de Științe
Juridice și Administrative


Oferta educațională
- Program de studii universitare de licență “Administrație Publică”
- Program de studii universitare de masterat “Drept Administrativ”


Mai mult

14 iulie 2017

Facultatea de Științe
Juridiceși Administrative


Oferta educațională
- Studii universitare de masterat -
sesiunea de admitere septembrie 2017


Mai mult

13 iulie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Oferta educațională pentru programul de studii universitare de licență
“Drept” forma de învățământ
“ la distanță ” - septembrie 2017.


Mai mult

13 iulie 2017

Facultatea de Poliție
de Frontieră


Oferta educațională 2017 la programul de studii universitare de masterat Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Mai mult

11 iulie 2017

Facultatea de Poliție

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2017
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Mai mult

10 iulie 2017

Facultatea de Poliție

Proces verbal privind soluționarea contestațiilor

Mai mult

07 iulie 2017

Facultatea de Jandarmi

Rezultate obținute de absolvenții Facultății de Jandarmi la examenul de diplomă.

Mai mult

07 iulie 2017

Centrul Învățământ
Frecvență Redusă
și Învățământ la Distanță


Rezultate inițiale la examenul de licență sesiunea iulie 2017, programul de studii universitare de licență “Ordine și Siguranță Publică”, învățământ cu frecvență redusă.

Mai mult

07 iulie 2017

Facultatea de Pompieri

Rezultate obținute de absolvenții Facultății de Pompieri la examenul de diplomă.

Mai mult

07 iulie 2017

Secretariatul Academiei

În perioada 24.07.2017 - 16.08.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări acte de studii, adeverințe etc.)

07 iulie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

În perioada 24.07 - 01.09.2017 secretariatul Departamentului de Studii Doctorale nu desfășoară activități specifice.


06 iulie 2017

Facultatea de Poliție

Rezultate obținute de absolvenți la examenul de licență
mai mult

05 iulie 2017

Facultatea de Pompieri

Rezultate obținute de absolvenții Facultății de Pompieri la Proba 1
(proba scrisă
)
mai mult

04 iulie 2017

Facultatea de Arhivistică

Admitere la programul de studii universitare de masterat
„Arhivistică Contemporană”
Anunt admitere master
Tematica si bibliografie

21 iunie 2017

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri:

Academia de Poliție “Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul absolventilor promotiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri, posturile de comandant pluton (instructor militar IV)- Formaţiuni Studenţi – Instructori militari. Dosarul de recrutare se depune la Serviciul Management Resurse Umane până la data de 28 iunie 2017. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, conţinutul dosarului de recrutare, desfăşurarea concursului, tematica şi bibliografia se regăsesc la Serviciul Management Resurse Umane, precum si la secretariatele şi avizierele fiecărei facultăţi.

21 iunie 2017

Facultatea de Pompieri

Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de licență/diplomă

mai mult

19 iunie 2017

Departamentul de Studii Doctorale

MASTERAT
"CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE"


Planificare cursuri / examene semestrul II seria 2016 – 2018
Planificare cursuri / examene semestrul IV seria 2015 – 2017

13 iunie 2017

Facultatea de Poliție

Planificarea examenelor de promovare a semestrului II - seria 2016/2018

Planificarea examenelor de promovare a semestrului IV și a examenelor de disertație pentru p.s.u.m. creditate cu un număr de 120 ECTS - Seria 2015/2017

07 iunie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Planificarea examenelor de promovare a semestrului IV și finalizare a studiilor - seria 2015-2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului II - seria 2016-2018

26 mai 2017

Planificarea examenelor pe semestrul II anul universitar 2016-2017

pentru studenții anilor I-II de studiu, programul de studii universitare de licență ”Ordine și Siguranță Publică”, învățământ cu frecvență redusă și studenții anilor I-II, programul de studii universitare de licență ”Drept”, învățământ ”la distanță”.

Învăţământ la distanţă Anul I
Învăţământ la distanţă Anul II
Învăţământ cu frecventa redusa Anul I
Învăţământ cu frecventa redusa Anul II

23 mai 2017

În perioada 01.06.-05.06.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul. ( eliberări, acte de studii, adeverințe etc.).

22 mai 2017

Planificarea examenelor pe semestrul II
Învăţământ cu frecventa redusa Anul III
MAI MULT


18 mai 2017
A N U N Ț

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează pe perioada iulie 2014-septembrie 2017 proiectul cu titlul Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, cod proiect PNII-PT-PCCA-2013-4-0949, în cadrul Programului Parteneriate 2013, Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, finanţat de la bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, dezvoltat în parteneriat cu S.C. SIVECO ROMANIA S.A. În cadrul acestui proiect, organizăm concurs de selecţie pentru 5 (cinci) poziţii vacante din componenţa echipei de proiect pe durată determinată (01.06 - 30.09.2017), astfel:

MAI MULT
11 mai 2017

Conditiile de depunere a dosarelor de candidatura in vederea selectiei formatorilor externi la PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA-PERFECTIONARE PENTRU OCUPATIA DE ARHIVAR.

MAI MULT

09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor II, DREPT, invatamant la distanta.

MAI MULT
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor I, DREPT, invatamant la distanta.

MAI MULT
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor III, O.S.P., invatamant frecventa redusa.

MAI MULT
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor II, O.S.P., invatamant frecventa redusa.

MAI MULT
09 mai 2017

Planificarea activitatilor tutoriale si activitatilor asistate pe smestrul II, anul universitar 2016-2017, pentru studentii anilor I, O.S.P., invatamant frecventa redusa.

MAI MULT
27 aprilie 2017

SFATURI PENTRU CANDIDATII LA ACADEMIA DE POLITIE!

25 aprilie 2017

MASTERAT:
„CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE”
Planificare examene semestrul I seria 2016 – 2018

Planificare examene semestrul III seria 2015 – 2017


11 aprilie 2017

În perioada 14.04-18.04.2017 Secretariatul Academiei nu desfășoară activități de lucru cu publicul ( eliberări acte de studii, adeverințe etc.).


29 martie 2017

OFERTA M.A.I. PENTRU VIITORII POLIȚIȘTI!

21 martie 2017

Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Studii universitare de masterat

Planificarea semestrului II - seria 2016-2018

Planificarea semestrului IV - seria 2015-2017
17 martie 2017

Facultatea de Poliție
Studii universitare de masterat

Planificarea activității de învățământ pentru semestrul II - Seria 2016/2018

Planificarea activității de învățământ pentru semestrul IV - Seria 2015/2017, ambele aferente perioadei martie-iunie 2017
22 februarie 2017

Facultatea de Poliție

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016/2018

Planificarea examenelor de promovare și finalizare a studiilor - seria 2015/2017
22 februarie 2017

Facultatea Poliție de Frontieră - masterat: Managementul operațional la frontiera externă Schengen

Programul examenelor de masterat, seria 2016-2018, Semestrul I

Programul examenelor de masterat, seria 2015-2017, Semestrul III
13 februarie 2017

Tematica și bibliografia recomandată pentru examenul de licență SESIUNEA IULIE 2017, specializarea DREPT.

MAI MULT
13 februarie 2017

Replanificarea activităților din semestrul I, anul universitar 2016-2017 - denumire masterat
"Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice și siguranței naționale".

MAI MULT
13 februarie 2017

Planificarea examenelor de promovare a semestrului III și finalizare a studiilor / examenelor de promovare a semestrului III - seria 2015-2017 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

MAI MULT

Planificarea examenelor de promovare a semestrului I - seria 2016-2018 - Facultatea Științe Juridice și Administrative

MAI MULT
11 ianuarie 2017

Planificarea examenelor aferente sesiunii I a anului universitar 2016-2017, pentru studenții anilor I - III la programul de studii universitare de licență ”Ordine și Siguranță Publică”, forma de învățământ ”frecvență redusă” și studenții anilor I - II la programul de studii universitare de licență ”Drept”, forma de învățământ ”la distanță”.

Planificare ID
Planificare IFR

BINE ATI VENIT!

Înființată în 1991, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" este o instituție publică de învățământ superior acreditată, din rețeaua de învățământ de stat.

Acesta este site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, structură a Ministerului Afacerilor Interne din România, unde pot fi aflate informaţii legate de activitatea instituţiei şi orice alte date de interes public din sfera de competenţă.

CITESTE MAI MULT


ACTIVITATI IMPORTANTE


LUNA IULIE 2017
Admiterea si viata de student la
Academia de Politie

Cms. șef prof. univ. Nicolae Radu vorbește despre admiterea și viața de student la
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”.

Ce trebuie să știe viitorii polițiști

LUNA MAI 2017
ZIUA PORTILOR DESCHISE
INVITATIE

LUNA APRILIE 2017
LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE
mai mult

LUNA APRILIE 2017
MASTERATUL EUROPEAN
MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FRONTIERELOR
mai mult

LUNA APRILIE 2017
CONFERINTA CYBERCENTRAL 2017
mai mult

LUNA MARTIE 2017
ERASMUS+ OPEN DOORS 2017
mai mult

LUNA MARTIE 2017
EUROPEAN JOINT MASTER PROGRAMME
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE POLICING
mai mult

LUNA IUNIE 2017
Conferinta stiintifica a scolilor doctorale
Noi provocari la adresa securitatii interne in uniunea europeana
ed. a VI-a

va avea loc in data de 15 iunie 2017, orele 0900-1500, in Aula Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din București, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1.

Mai mult

LUNA MAI 2017
Conferinta stiintifica internationala
PROVOCARI SI STRATEGII
IN ORDINEA SI SIGURANTA PUBLICA

ed. a VI-a

se va desfășura în perioada 17-18 mai 2017 la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din București, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1.

Mai mult

LUNA APRILIE 2017
Conferinta stiintifica internationala invatamantul romanesc de criminalistica
ed.a V-a

se va desfăşura la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, în perioada 27-28 aprilie 2017.

International Scientific Conference
“Romanian Educational System of
Forensic Science”
Mai mult

LUNA MARTIE 2017
Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”Facultatea de Jandarmi

va organiza în data de 30 martie 2017, între orele 1000 - 1500,
Simpozionul științific “Jandarmeria Română - tradiții și perspective”, ediția a VII-a, cu ocazia
Zilei Jandarmeriei Române.


INVITATIE
11 DECEMBRIE ALEGERI. ALEGE SĂ FII CORECT


Tu votezi. MAI te informeaza


Colegiul National de Afaceri Interne


Colegiul National de Afaceri Interne