Centenar Romania

ANUNTURI CURSANTI

2018

Fișă de evaluare a studenților de la forma de învățământ IFR/ID care desfășoară stagiul de practică (Anexa 1)
MAI MULT
Raport individual de practică pentru studenții de la formele de învățământ
IFR/ID (Anexa 2)
MAI MULT

Instrucțiuni privind completarea documentelor de mai sus

Planificarea examenelor pe semestrul I anul universitar 2018-2019, pentru studenții anilor I-III la programul de studii universitare de licență “Ordine și Siguranță Publică ”, forma de învățământ “frecvență redusă”.
PLANIFICARE

Planificarea examenelor pe semestrul I anul universitar 2018-2019, pentru studenții anilor I-III la programul de studii universitare de licență “Drept”, forma de învățământ “la distanță”.
PLANIFICARE

În conformitate cu Structura anului universitar 2017-2018, la sediul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” se vor desfășura:
în perioada 04.12.2017 – 22.12.2017 și perioada 08.01.2018 – 21.01.2018, activităţi tutoriale şi activităţi asistate aferente programului de studii universitare de licenţă “Ordine şi Siguranţă Publică”, forma de învăţământ “frecvenţă redusă” anii de studiu I, II și III și programului de studii universitare de licenţă “Drept”, forma de învăţământ “la distanţă” anii de studiu I, II și III;
IFR ID

În perioada 04.12.2017 – 22.12.2017 se vor depune dosarele pentru echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare, pentru semestrul I, de către studenţii anilor I, II şi III de studiu, programul de studii universitare de licenţă “Ordine şi Siguranţă Publică”, învăţământ “frecvenţă redusă” și studenţii anului I, II și III de studiu, programul de studii universitare de licenţă ,,Drept”, învăţământ “la distanţă”, care au parcurs, la alte universităţi din ţară, acreditate sau autorizate provizoriu, studii universitare de licenţă.

Dosarele pentru echivalare vor conţine următoarele documente:

a. copie după Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă/Situația școlară (pentru studenții anului I);
b. cerere pentru echivalarea disciplinelor şi acordarea creditelor corespunzătoare (formularul tipizat se completează personal în momentul depunerii);
c. copia programelor analitice eliberate de universitatea la care au parcurs respectivele studii, ştampilate şi semnate de instituţia emitentă, pe fiecare pagină;
d. dosar plic.