ACHIZITII PUBLICE

Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti
Cod de identificare fiscala: 4266472
Adresa: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Telefon: 0213175523; int. 17139, 17224, 17226
Fax: 0213170844

ANUNT ACHIZITII DIN 15.06.2017

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" vă invită să participați cu ofertă/oferte la procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru atribuirea unui contract de furnizare camasi albe destinate festivității de absolvire a promotiei 2017. Menționăm că termenul maxim de livrare a produselor va fi 10.07.2017.
În acest sens, vă informăm că puteți participa cu ofertă până vineri, 20.06.2017, ora 12 la sediul din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1. Menționăm că între ora 12 și 14 va avea loc verificarea documentelor de calificare, iar de la ora 14 va avea loc evaluarea și negocierea propunerilor financiare cu ofertanții care îndeplinesc criteriile minime de calificare și au propuneri tehnice conforme caietului de sarcini.
Ofertele vor fi prezentate până la termenul limită, în plic inchis în care vor fi incluse alte 3 plicuri închise astfel Plicul nr. 1 – Documente de calificare, Plicul nr. 2 Propunerea Tehnică și Plicul nr. 3 Propunerea financiară.
Pentru activităţile de consultări şi negocieri, inclusiv a preţului, veti desemna o persoana care va avea mandat sa angajeze societatea comerciala in relatii contractuale cu autoritatea contractanta.
Mandatul și dovada garantiei de participare nu vor fi incluse în plicul cu documentele ofertei.

Caiet de sarcini echipament
Camasa barbati
Camasa femei
Fisa de date
Formulare
Model contract
top