Centenar Romania

Admitere2018

Dispozitia Directorului General
al DGMRU nr. II/17635 din 16.04.2018
Hotărârea Senatului Universitar
nr.5243823/02.05.2018
Regulament admitere 2018 Regulamentul de admitere a fost republicat, in urma constatării unor erori materiale, referitoare la calendarul desfășurării activităților. Hotărârea Senatului Universitar
nr.5243757/05.03.2018
Hotărârea Senatului Universitar
nr.5243817/02.05.2018
Calendar concurs de admitere la specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Număr locuri BROSURA
Planificare probe medicale si sportive
Lista candidaților respinși medical Listă rezultate respinși probe sportive Listă candidați înscriși la admitere-Fac.de Arhivistică Listă rezultate evaluare psihologică Fac.de Arhivistică
Admitere Facultatea de Arhivistică -sesiunea septembrie 2018-
Repartizare candidaţi pe săli
Liste provizorii
Rezultate finale admisi
Rezultate finale respinsi
Contestatii
Subiecte si răspunsuri

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA In academia de politieAdmiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2018 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018;
 • Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278/2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I;
 • Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – sesiunea 2018.

Ne cerem scuze pentru că în perioada 12.02.-18.02.2018 informațiile de pe pagina de admitere nu au fost actualizate din cauza unor probleme legate de serverul pe care este găzduit site-ul Academiei de Poliție.

SPECIALIZARI


În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Date importante

Informatii de ultima ora :
ADMITERE 2018
20 august 2018

ANUNȚ

Potrivit calendarului admiterii, vă informăm că activitatea de soluționare a contestațiilor va avea loc în data de 23.08.2018, începând cu ora 08:00.

20 august 2018

ANUNȚ

În conformitate cu art. 106 din alin. (2) termenul de depunere a contestației este de 24 de ore de la data afișării rezultatului cu punctajul obținut la probele de concurs (listele provizorii).
-Dată/oră afișare: 20.08.2018,
ora 13:30
-Dată/oră finalizare: 21.08.2018,
ora 13:30

16 august 2018

ANUNȚ

Candidații admiși pentru susținerea probelor scrise la Facultatea de Pompieri, se vor prezenta în data de 17.08.2018, la orele 07:00 la sediul Academiei de Poliție situat în Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, București.

14 august 2018

ANUNȚ

Lista candidaților admiși pentru susținerea probelor scrise în cadrul facultăților Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” și repartiția acestora pe serii, zile și săli:

1. seria I pe data de 16.08.2018:
- FACULTATEA DE POLIŢIE
, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, învăţământ cu frecvenţă;

2. seria a II-a pe data de 17.08.2018:
- FACULTATEA DE POLIŢIE
, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, învăţământ cu frecvenţă redusă;
- FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, învăţământ cu frecvenţă;
- FACULTATEA DE JANDARMI, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, învăţământ cu frecvenţă;
- FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE, domeniul de licenţă ,Drept, specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă;

În atenția candidaților admiși pentru susținerea probelor scrise:
- prezentarea se face în ziua planificată până la orele 07.00 pentru accesul în instituție;
- introducerea în săli va avea loc până la orele 08.00;
- concursul începe la orele 09.00.
Nu se admite accesul în instituție cu telefoane mobile sau alte dispozitive electronice.
Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimația de concurs și pix sau stilou cu pastă sau cerneală albastră.
Sunt interzise pixurile cu mină de tip Pilot (care permit ștergerea scrisului).

LISTA CANDIDAȚILOR

14 august 2018

ANUNȚ

Facultatea de Arhivistică
Lista cuprinzând candidații admiși în vederea susținerii probei scrise.

MAI MULT

13 august 2018

ANUNȚ

Lista candidaților admiși pentru susținerea probelor scrise la Facultatea de Pompieri și repartiția acestora în seria a II-a de concurs, respectiv pe data de 17.08.2018, pe patru comisii, în amfiteatrul nr. 1, cu precizarea faptului că aceștia trebuie să se prezinte pe data de 17.08.2018, la orele 07.00.

MAI MULT

02 august 2018

ANUNȚ

În atenția candidaților de la grupele 108, 109, 110, 111 și 112 - FRECVENȚĂ REDUSĂ BĂRBAȚI ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ - POLIȚIE, POLIȚIE DE FRONTIERĂ ȘI JANDARMI

MAI MULT

01 august 2018

În atenția candidaților !

Examinarea medicală (M) se desfășoară numai la sediul Academiei de Poliție, iar probele sportive (S) în locațiile stabilite în graficul primit la înscriere.

Vă urăm succes !

01 august 2018

În atenția candidaților Facultății de Pompieri: Programarea și locațiile unde urmează a se desfășura probele eliminatorii din Etapa I a concursului de admitere AUGUST 2018:

Proba medicală:
- Locația: Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” - Aleea Privighetorilor nr.1-3 sector 1 București

Proba sportivă:
- Locația: Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu”, Strada Poligonului 2, Boldești-Scăeni 105300.
-Mijloace de transport:
* din Gara Ploiești Sud – tramvaiul 101 până la Spitalul Județean – microbuzul Ploiești-Vălenii de Munte până la Boldești Scăeni;
* din Gara Ploiești Vest – tramvaiul 102 până la Spitalul Județean – microbuzul Ploiești-Vălenii de Munte până la Boldești Scăeni;

- PROGRAMAREA

31 iulie 2018

Programarea și locațiile unde urmează a se desfășura probele eliminatorii din Etapa I a concursului de admitere AUGUST 2018:

- Locația: Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” - Aleea Privighetorilor nr.1-3 sector 1 București
- PROGRAMAREA- Locația: Colegiul Național “I.L.Caragiale” - calea Dorobanți nr.163 sector 1 București
- PROGRAMAREA- Locația: Colegiul Național “Aurel Vlaicu” - str. Stephan Ludwig Roth nr.1 București
- PROGRAMAREA- Locația: Colegiul Agricol “Viaceslav Harnaj” - bulevardul Ficusului nr.20 - 26 București
- PROGRAMAREA

27 iulie 2018

În conformitate cu Anexa nr. 1 din Regulamentul privind desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție „ A.I. Cuza” în anul 2018 nr. 5174400/22.01.2018, vă precizăm următoarele:

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Poliție - OSP și OSP-frecvență redusa are loc în data de 31.07.2018;

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative-Specializarea „Drept”, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, are loc în data de 01.08.2018, între orele 08.00-16.00;

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Pompieri are loc în data de 01.08.2018, între orele 08.00-16.00;

Înscrierea candidaților pentru Facultatea de Arhivistică are loc în perioada 31.07.2018-04.08.2018, între orele 08.00-15.00;

Candidații se vor prezenta pentru înscriere la sediul Academiei de Poliție situat în Aleea Privighetorilor nr.1-3, sector 1, București.

19 iulie 2018

Departamentul de Educație Fizică

Modul de evaluare a performanțelor fizice prin intermediul traseului aplicativ.

12 iulie 2018

FACULTATEA DE POMPIERI

Candidații înscriși la concursul de admitere pentru Facultatea de Pompieri vor susține proba eliminatorie de verificare a aptitudinilor fizice la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești din județul Prahova, conform planificării anunțate în ziua înscrierii.