Admitere2019

Dispozitia Directorului General
al DGMRU nr. II/17953
Dispozitia Directorului General
al DGMRU nr. II/17954
Regulament admitere 2019 Hotărârea Senatului Universitar
nr. 13 din 01.02.2019 prin care s-a îndreptat eroarea de tehnoredactare din cadrul HSU nr. 7/2019
Hotărârea Senatului Universitar nr. 4527067 din 18.03.2019 (nr. 44/2019) privind aprobarea suspendării organizării examenului de admitere, pentru anul universitar 2019 – 2020, la Programul de Studii Universitare de Licență ”Administrație Publică” Hotărârea Senatului Universitar nr. 54 din 28.03.2019 privind punerea în aplicare a prevederilor prevăzute în Protocolul M.A.I. și MApN ... Număr locuri BROSURA
Planificare probe medicale si sportive
Lista candidaților respinși medical Listă rezultate respinși probe sportive Listă candidați înscriși la admitere-Fac.de Arhivistică Listă rezultate evaluare psihologică Fac.de Arhivistică
Repartizare candidaţi pe săli
Liste provizorii
Rezultate finale admisi
Rezultate finale respinsi
Contestatii
Subiecte si răspunsuri

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA In academia de politieAdmiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2019 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.E.N. nr. 4830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019;
 • Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278/2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I;
 • Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – sesiunea 2019.

SPECIALIZARI


În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Date importante

Informatii de ultima ora :
ADMITERE 2019
06 septembrie 2019

ANUNȚ

Având în vedere Nota-Raport nr. 254.013 din 27.08.2019, prin care conducerea Ministerului Afacerilor Interne a aprobat suplimentarea cu 3 (trei) locuri a numărului alocat I.G.S.U. la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” - sesiunea iulie 2019, în condițiile ocupării de către candidații din Republica Moldova a 2 (două) locuri din cele 5 (cinci) alocate ...


MAI MULT

14 august 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI “ADMIS”:

Prezentarea candidaţilor declaraţi „admis” la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru înmatricularea în anul I de studii va avea loc în data de 8 septembrie 2019, ora 07.00.


ANUNȚ

13 august 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI “ADMIS”:

Prezentarea candidaţilor declaraţi „admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă are loc în ziua de 14 august 2019, ora 08.00 la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Aleea Privighetorilor nr. 1A, Sector 1 București.


13 august 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI “ADMIS” LA FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ:

În perioada 14, 19-21 august 2019, candidaţii declaraţi „Admis” trebuie să transmită prin email cererea de înmatriculare în anul universitar 2019-2020 semnată şi scanată la adresa: arhivistica@academiadepolitie.ro sau să depună personal documentul la Secretariatul Facultăţii de Arhivistică (interval orar 9.00-14.00)


CERERE DE ÎNMATRICULARE

13 august 2019

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ:

Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Arhivistică, Sesiunea august-septembrie 2019


MAI MULT

13 august 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
DIN SERIA A II-A (7 AUGUST 2019):


HOTĂRÂRE COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

03 august 2019

În atenția candidaților Facultății de Arhivistică:

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI PENTRU FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

02 august 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR:

REPARTIZARE CANDIDAȚI PE SĂLI


Repartizarea candidaților fără Facultatea de Pompieri

Repartizarea candidaților pentru Facultatea de Pompieri

02 august 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS, pe facultăți și specializări

MAI MULT

02 august 2019

În atenția candidaților Facultății de Arhivistică:
Lista candidaților admiși în vederea susținerii probei scrise

MAI MULT

31 iulie 2019

În atenția candidaților Facultății de Arhivistică:
Lista candidaților înscriși la sesiunea de admitere iulie-august 2019, care vor susține testarea psihologică

MAI MULT

27 iulie 2019

COMUNICAT - COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

MAI MULT

23 iulie 2019

În atenția candidaților Facultății de Pompieri: Programarea și locațiile unde urmează a se desfășura probele eliminatorii din Etapa I a concursului de ADMITERE IULIE-AUGUST 2019:

Examinare medicală (M):
- Locația: Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” - Aleea Privighetorilor nr.1-3 sector 1 București


Proba sportivă (S):
- Locația: Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu”, Strada Poligonului 2, Boldești-Scăeni 105300.
-Mijloace de transport:
* din Gara Ploiești Sud – tramvaiul 101 până la Spitalul Județean – microbuzul Ploiești-Vălenii de Munte până la Boldești Scăeni;
* din Gara Ploiești Vest – tramvaiul 102 până la Spitalul Județean – microbuzul Ploiești-Vălenii de Munte până la Boldești Scăeni;

- PROGRAMAREA

22 iulie 2019

Programarea și locațiile unde urmează a se desfășura probele eliminatorii din Etapa I a concursului de ADMITERE IULIE-AUGUST 2019:

- Locația: Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” - Aleea Privighetorilor nr.1-3 sector 1 București
- PROGRAMAREA- Locația: Colegiul Național “I.L.Caragiale” - calea Dorobanților nr.163 sector 1 București
- PROGRAMAREA- Locația: Colegiul Național “Aurel Vlaicu” - str. Stephan Ludwig Roth nr.1 sector 1 București
- PROGRAMAREA- Locația: Colegiul Agricol “Viaceslav Harnaj” - bulevardul Ficusului nr.20 - 26 sector 1 București
- PROGRAMAREA