Centenar Romania

Admitere2018

Dispozitia Directorului General
al DGMRU nr. II/17635 din 16.04.2018
Hotărârea Senatului Universitar
nr.5243823/02.05.2018
Regulament admitere 2018 Regulamentul de admitere a fost republicat, in urma constatării unor erori materiale, referitoare la calendarul desfășurării activităților. Hotărârea Senatului Universitar
nr.5243757/05.03.2018
Hotărârea Senatului Universitar
nr.5243817/02.05.2018
Calendar concurs de admitere la specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ Număr locuri BROSURA Planificare probe medicale si sportive Lista candidaților respinși medical Listă rezultate respinși probe sportive Listă candidați înscriși la admitere-Fac.de Arhivistică Listă rezultate evaluare psihologică Fac.de Arhivistică
Repartizare candidaţi pe săli
Liste provizorii
Rezultate finale admisi
Rezultate finale respinsi
Contestatii
Subiecte si răspunsuri

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

ADMITEREA In academia de politieAdmiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2018 în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018;
 • Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278/2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I;
 • Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – sesiunea 2018.
 • Ne cerem scuze pentru că în perioada 12.02.-18.02.2018 informațiile de pe pagina de admitere nu au fost actualizate din cauza unor probleme legate de serverul pe care este găzduit site-ul Academiei de Poliție.

  SPECIALIZARI


  În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

  Date importante

  Informatii de ultima ora :
  ADMITERE 2018
  19 iulie 2018

  Departamentul de Educație Fizică

  Modul de evaluare a performanțelor fizice prin intermediul traseului aplicativ.

  12 iulie 2018

  FACULTATEA DE POMPIERI

  Candidații înscriși la concursul de admitere pentru Facultatea de Pompieri vor susține proba eliminatorie de verificare a aptitudinilor fizice la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești din județul Prahova, conform planificării anunțate în ziua înscrierii.