ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

CONDUCEREA ACADEMIEI DE POLITIE

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este condusă de Rectorul Academiei, iar Senatul Universitar este prezidat de către Preşedintele Senatului.

Conducerea operativă a instituţiei este asigurată de Consiliul de Administraţie format din RECTOR, PRORECTORI, DECANII, DIRECTORUL GENERAL ADMINISTRATIV şi un REPREZENTANT AL STUDENŢILORComisar-şef,
Prof.univ.dr.
TORJE DANIEL-COSTEL
Rector
citeste CV

Comisar-şef,
Conf.univ.dr.
CONSTANTIN CIPRIAN
Prorector
citeste CV


Comisar-şef
BURDUȘEL MIRCEA
Împuternicit Director General Administrativ
citeste CVComisar-șef
Conf.univ.dr.
ȘTEFAN CRISTIAN-EDUARD
Împuternicit Decan Facultatea de Poliție
citeste CV


Comisar șef,
Prof. univ. dr.
VASILE SERGIU
Împuternicit Decan Facultatea de Poliție de Frontieră
citeste CV


Subcomisar
Lect.univ.dr.
ANTOFIE ALEXANDRU PETRU
Împuternicit Decan Facultatea de Jandarmi
citeste CV

Comisar-șef,
Prof.univ.dr.
LOZNEANU VERGINEL
Împuternicit Decan Facultatea de Științe Juridice și Administrative
citeste CV

Lt.col.,
Conf.univ.dr.ing.
FLORIN NEACŞA
Decan Facultatea de Pompieri
citeste CV


Lector univ. dr.
CHEȘCĂ IULIA
Desemnat Decan Facultatea de Arhivistică
citeste CV