Centenar Romania

DESPRE C.P.D.O.S.P.

C.P.D.O.S.P. este structură distinctă din cadrul C.N.A.I., ce funcționează în Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, având ca principală activitate promovarea, respectarea și apărarea drepturilor omului, prin organizarea de cursuri, manifestări științifice și evenimente destinate lucrătorilor din M.A.I. și a celorlalte structuri conexe din domeniul O.S.P.

Obiectiv general


Dezvoltarea unei culturi organizaționale în spiritul și pentru respectarea drepturilor omului în instituțiile publice care activează în domeniul ordinii și siguranței publice din România


Scopul proiectului


Să contribuie la educația și instruirea, în domeniul drepturilor omului a personalului M.A.I., detaliat pe următoarele obiective specifice:


 • 1. Dezvoltarea unei entități specifice - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului (C.P.D.O.) - de formare profesională continuă și specializare de calitate în domeniul drepturilor omului, care va fi testată și validată la nivel național.

 • 2. Crearea unei comunități de formatori și specialiști în domeniul drepturilor omului compusă din 50 de formatori permanenți precum și a unei rețele de ofițeri - persoană resursă - pentru promovarea acțiunilor C.P.D.O. în cadrul structurilor însărcinate cu aplicarea legii, compusă dintr-un număr de 200 de specialiști din M.A.I. și instituțiile subordonate sau coordonate.

Rezultate urmărite prin implementarea proiectului :

 • a) Dezvoltarea și acreditarea unui curs de specialitate în domeniul protecției drepturilor omului în activitatea forțelor de ordine publică și siguranță națională. Implementarea acestui curs modular cu durata de trei luni, va determina îmbunătățirea, pe de o parte, a procedurilor de lucru ale forțelor de ordine publică, iar pe de altă parte, o creștere a calității resurselor umane ce încadrează structurile de ordine publică.
 • b) Apariția C.P.D.O. ca instrument de formare continuă specific M.A.I. care acoperă o arie de pregătire unică în domeniu.
 • c) Achizițiile efectuate în cadrul proiectului sunt privite, de asemenea, ca rezultate ale acestuia, întrucât de acestea vor beneficia în continuare și alte serii de cursanți care vor fi formați utilizând mijloace materiale, informatice, tehnologice și de documentare achiziționate în cadrul proiectului.
 • d) Crearea rețelei de ofițeri persoană - resursă la nivel național, care va avea ca obiectiv diseminarea celor mai noi proceduri și reglementări privind promovarea și protecția drepturilor omului în sistemul de ordine publică.
 • e) Efectele de conștientizare a problematicii încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în activitatea forțelor de ordine publică, conștientizare care va genera o focalizare a factorilor de decizie asupra îmbunătățirii activității profesionale a acestor structuri.
 • f) Numărul de materiale de diseminare a informațiilor privind cauzele problemelor juridice ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și materialele care se vor distribui în cadrul activităților de informare și diseminare a rezultatelor proiectului sunt valoroase, întrucât aceste materiale vor avea forme și conținuturi atractive, ușor de înteles și vor fi racordate la problematica sistemului de ordine și siguranță publică în materia protecției și promovării drepturilor omului.

 • Toate aceste instrumente vor contribui la diminuarea numărului de cazuri în care sunt reclamate utilizarea de proceduri abuzive în activitatea profesională a personalului care încadrează structurile de ordine și siguranță publică.
  În același timp, într-o măsură edificatoare, se va îmbunătăți și imaginea întregului sistem al forțelor de ordine publică în opinia publică românească și europeană, întrucât aceste rezultate trebuie valorificate la nivel național și internațional prin furnizarea de servicii educaționale de calitate și distribuirea de materiale informaționale.