ULTIMAORA

02 august 2017

Oferta educațională
Programul de studii universitare de master “ŞTIINŢE PENALE” seria 2017/2019
Mai mult

18 iulie 2017

Oferta educațională
- Program de studii universitare de licență “Administrație Publică”
Mai mult

- Program de studii universitare de masterat “Drept Administrativ”

Mai mult

29 ianuarie 2016

Graficul pentru desfăşurarea examenului de licenţă sesiunea februarie 2016 pentru absolvenţii de la învăţământ cu frecvenţă, seria 2011-2015, specializarea Drept

Rezultate

27 ianuarie 2016

Rezultate concurs Departament Drept Public

Rezultate

26 ianuarie 2016

Grilele de evaluare pentru funcțiile de lector universitar, pozițiile 49, 54 și 55 din statul de organizare al Departamentului Drept public.

GRILE

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Științe Juridice și Administrative este organizată și funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.
Facultatea de Științe Juridice și Administrative este unitatea funcțională de bază a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul căreia se asigură pregătirea ofițerilor MAI, precum și a altor specialiști, prin programe de studii universitare de licență și masterat.