personalul

CADRE DIDACTICE TITULARE:

1. Prof. univ. dr. Constantin BURAC

Discipline predate: Istoria medie a românilor, Instituţiile din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVIII), Metodologia cercetării istorice;

2. Conf. univ. dr. Melentina BÂZGAN

Discipline predate: Introducere în arhivistică, Arhive istorice medievale: teoria şi practica gestiunii arhivistice, Paleografia chirilică (sec. XVI-XVIII);

3. Conf. univ. dr. Sime PIROTICI

Discipline predate: Istorie veche românească şi universală, Istoria contemporană universală, Istoriografie;

4. Conf. univ. dr. Nicu POHOAŢĂ

Discipline predate: Istoria modernă universală, Istoria modernă a românilor, Instituţiile în România modernă.

5. Lector univ. dr. Rafael Dorian CHELARU

Discipline predate: Istorie medie universală, Paleografie latină; Limba izvoarelor: latina.

6. Lector univ. dr. Felicia DIACONU

Discipline predate: Ştiinţe auxiliare ale istoriei I și II, Gestiunea arhivelor curente şi intermediare, Standarde de descriere arhivistică.

7. Asistent univ. drd. Iulia CHEŞCĂ

Discipline predate: Limba izvoarelor: turca, Paleografia turco-osmană;

8. Asistent univ. drd. Cătălin SANDU

Discipline predate: Informatică; Documente electronice în Excel şi baze de date, Publicare electronică; Conservarea şi restaurarea documentelor electronice.

9. Lector universitar dr. Ligia-Maria Fodor

Discipline predate: Paleografie germană, Teoria şi practica gestiunii arhivelor istorice moderne şi contemporane, Administrarea documentelor în cadrul organizaţiilor, Arhivele instituţiilor europene.

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

1. Prof. univ. (echivalat) LAZĂR Gheorghe

Discipline predate: Ştiinţe auxiliare ale istoriei(I, II)

2. Conf. univ. TÎRZIMAN Elena

Discipline predate: Biblioteconomie, documentaristică şi muzeografie

3. Lector univ. DRAGOMIR Maria

Discipline predate: Limba izvoarelor - latina, Paleografie latină

4. Lector univ. (echivalat) PAVELESCU Alina

Discipline predate: Standarde de descriere arhivistică

5. Lector univ. RATCU Ileana-Maria

Discipline predate: Limba izvoarelor - germana, Limba documentelor medievale şi moderne - germana

6. Lector univ. COMĂNESCU Mirela

Discipline predate: Limba izvoarelor - slavona