Structura facultatii

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FACULTĂŢII CUPRINDE:

a) Structuri de conducere :
- Decan

- Consiliul facultăţii

- Directorul de departament

b) Structuri funcţionale:

- Departamentul de Arhivistică-Istorie
- Biblioteca
- Secretariatul facultăţii

DECAN :
Lector univ. dr. Rafael Dorian Chelaru
Tel : 021.317.55.15; 021.317.55.23/interior 17480

Fax : 021.317.55.14

E-mail: rafael.chelaru@academiadepolitie.ro

DEPARTAMENTUL DE ARHIVISTICĂ ISTORIE

Director departament : asist. univ. drd. Iulia Cheşcă

Tel : 021.317.55.23/interior 17482

E-mail: iulia.chesca@academiadepolitie.ro

BIBLIOTECA

Ileana TUDOR

Elena NICOLAE

SECRETARIAT:
Adriana Dumitraşcu
Tel : 021.317.55.14; 021.317.55.23/interior 17481

E-mail: adriana.dumitrascu@academiadepolitie.ro