Romania2019.eu

STRUCTURA ORGANIZATORICA A FACULTATII

Departamentul de Arhivistică-Istorie
Școala Națională Perfecționare Arhivistică “Aurelian Sacerdoțeanu”
Secretariat
Biblioteca

DECAN

Lector univ. dr. Iulia CHEȘCĂ
Telefon: 021.317.55.23∕ interior 17480
Fax: 021.317.55.17
E-mail: iulia.chesca@academiadepolitie.roDEPARTAMENTUL DE ARHIVISTICA ISTORIE

Director departament: Lector univ. dr. Ana-Felicia DIACONU
Telefon: 021.317.55.23∕ interior 17484
Fax: 021.317.55.17
E-mail: felicia.diaconu@academiadepolitie.roSCOALA NATIONALA DE PERFECTIONARE ARHIVISTICA “Aurelian SacerdoTeanu”

Telefon: : 021.317.55.23∕ interior 17483
E-mail: snpa@academiadepolitie.roSECRETARIAT

Secretar: Adriana BRATU DUMITRAȘCU
Telefon: 021.317.55.23∕ interior 17481
E-mail: adriana.dumitrascu@academiadepolitie.roBIBLIOTECA

Bibliotecar: Elena-Luminița NICULAE