ULTIMAORA

09 iulie 2019
ORA 1000

Lista provizorie cu rezultatele obţinute de absolvenţi la examenul de licenţă - sesiunea iulie 2019
MAI MULT

27 iunie 2019

Lista cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabară în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019 respectiv locaţia si perioadele de desfăşurare alese de către studenţi
MAI MULT

14 iunie 2019

Lista finală cu studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, studenţii integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2017-2018), iar în cazul studenţilor din anul I, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2018-2019, conf. Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti, art. 5, alin. (1) lit. b).
MAI MULT

05 iunie 2019

PROCES VERBAL de selecţie pentru studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019
MAI MULT

22 mai 2019

Lista cu studenții beneficiari (Programul Național ”Tabere studențești” 2019)
MAI MULT

15 mai 2019

Componența comisiei de selecție a studenților beneficiari din cadrul Facultății de Jandarmi (Programul Național „Tabere studențești” 2019)
MAI MULT

18 aprilie 2019

Metodologia privind organizarea taberelor studențești - 2019
Metodologie 2019
Anexa 2 număr de locuri

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Jandarmi

Facultatea de Jandarmi pregătește ofițeri de jandarmi, licențiați în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) ”Științe sociale”, ramura de științe (RSI) ”Științe militare, informații și ordine”, domeniul de ierarhizare (DII) ”Științe militare, informații și ordine publică”, domeniul de licență (DL) ”Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea ”Ordine și siguranță publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învățământ de zi și fără frecvență.