Romania2019.eu

ULTIMAORA

14 iunie 2019

Lista finală a studenților care urmează să beneficieze de locuri în tabere gratuite și lista de rezervă cu studenții care pot beneficia de locuri în tabere gratuite, în condițiile retragerii unora dintre studenții de pe lista finală
LISTĂ FINALĂ
LISTĂ REZERVE

07 iunie 2019

PROCES VERBAL de selecţie pentru studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019
MAI MULT

28 mai 2019

Comisia de selecţie a studenţilor Facultăţii de Poliție beneficiari de locuri în tabere gratuite
MAI MULT

23 mai 2019

TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN TABERELE GRATUITE
MAI MULT

TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN TABERELE GRATUITE ÎN CONDIŢIILE RETRAGERII UNORA DINTRE STUDENŢII DE PE LISTA PRINCIPALĂ
MAI MULT

03 mai 2019

PLANIFICAREA susținerii examenului de finalizare a studiilor – DISERTAȚIE – seria 2017/2019
MAI MULT

03 mai 2019

PLANIFICAREA sesiunii de restanțe și reexaminări la masterat – seria 2017/2019
MAI MULT

03 mai 2019

PLANIFICAREA sesiunii examenelor la masterat, sesiunea a II-a 2019, pentru semestrul IV – seria 2017/2019
MAI MULT

28 aprilie 2019

Metodologia privind organizarea taberelor studențești - 2019
Metodologie 2019
Anexa 2 număr de locuri

01 februarie 2019

PLANIFICAREA EXAMENELOR LA MASTERAT SESIUNEA MARTIE 2019
MAI MULT

26 septembrie 2018

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat gestionate de Facultatea de Poliție
MAI MULT

26 septembrie 2018

Rezolvarea contestațiilor la programele de studii universitare de masterat gestionate de Facultatea de Poliție
MAI MULT

24 septembrie 2018

Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor după susținerea Testului grilă (20-22.09.2018) la programele de studii universitare de masterat gestionate de Facultatea de Poliție MAI MULT

18 septembrie 2018

Planificarea examenelor de admitere la programele de studii universitare de masterat desfăsurate în cadrul Facultății de Poliție:
- PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘI REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE SĂLI - GRAFICUL activităților necesare desfășurării concursului de admitere

11 iunie 2018

Proces verbal al sedinței Comisiei de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești din data de 07.06.2018.
MAI MULT

07 iunie 2018

Calendarul examenului de licență
sesiunea iunie-iulie 2018

MAI MULT

25 mai 2018

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai taberelor studențești din cadrul Facultăţii de Poliție
Comisia de selecţie
Lista studenţi

23 aprilie 2018

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național “Tabere studențești” 2018
Metodologie 2018
Anexa 2 număr de locuri

11 iulie 2017

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2017
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

mai mult

11 iulie 2017

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA
SEPTEMBRIE 2017
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

mai mult

10 iulie 2017

Proces verbal privind soluționarea contestațiilor
mai mult

06 iulie 2017

Rezultate obținute de absolvenți la examenul de licență
Citeste mai mult

BINE ATI VENIT!

Facultatea de Politie

Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de ierarhizare (DII) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specilizarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi și fără frecvență.