examenul deLicenta

Prezentare Regulament licență
Cerere de înscriere
Anunțuri importante Ghidul de elaborare
Tematica si bibliografie
Rezultate licență

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

EXAMENUL DE LICENTA

În temeiul art. 143 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, H.G.R. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării , tineretului şi sportului nr. 4033/12.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie;

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.


ANUNT IMPORTANT

LISTA CU ABSOLVENTII CE VOR SUSTINE EXAMENUL DE LICENTA SESIUNEA 2016 IN CADRUL FACULTATII DE JANDARMI.
Citeste mai mult

PLANIFICAREA SESIUNII DE RESTANŢE ŞI REEXAMINĂRI pentru studenţii anilor III OSP, IV Drept - curs cu frecvenţă, anul universitar 2013 – 2014.
Citeste mai mult


GRAFICUL DESFASURARII EXAMENULUI DE LICENTA

FACULTATEA DE POLITIE
  • Prezentarea absolvenţilor în academie (până la orele 24.00) 06.07.2014
  • Examen de competenţă lingvistică (începând cu ora 12.00) 07. 07.2014
  • Examen scris licenţă (începând cu ora 09.00) - Proba 1 08. 07.2014
  • Afişarea rezultatelor şi depunerea eventualelor contestaţii 09. 07.2014
  • Afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii 10.07.2014
  • Susţinerea lucrărilor de licenţă 11 .07.2014
  • Pregatirea si desfasurarea ceremonialului acordarii gradului profesional si militar 14-18.07.2014
FACULTATEA DE POMPIERI