Centenar Romania

ANUNTURI

01 martie 2018
A N U N Ţ

REZULTATE CONTESTAȚII la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

27 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

27 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

26 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

20 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL NOMINAL
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic.
MAI MULT

TABEL NOMINAL
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic.

MAI MULT

30 ianuarie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 526 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

30 ianuarie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 573 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

20 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrulColegiului Național de Afaceri Interne.
MAI MULT

19 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 303 din statul de organizare al Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza”.
MAI MULT

18 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție la poziţia 312 din statul de organizare.
MAI MULT

15 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul pentru ocuparea postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție la poziţia 303 din statul de organizare.
MAI MULT

08 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție-Departamentul de Criminalistică (poz.54 și 57).
MAI MULT

05 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

05 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 05.12.2017 la concursul pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție-Departamentul de Criminalistică (poz.54 și 57)
MAI MULT

04 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.
MAI MULT

29 noiembrie 2017
A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Cu data prezentului anunț se sistează concursul organizat în vederea ocupării postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, urmând ca acest concurs să fie reluat la o dată ulterioară, prin parcurgerea procedurii de la început, cu respectarea prevederilor legale în materia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere vacante.

28 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 312 din statul de organizare.
MAI MULT

28 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 303 din statul de organizare .
MAI MULT

27 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi .
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.115) la Facultatea de Poliție de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.28) la Facultatea de Poliție – Departamentul de Poliție
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocupareapentru ocupareaa 2 (două) posturi vacante de instructori de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție la Departamentul de Criminalistică, poz.54 și poz.57
MAI MULT

23 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți (poziția 162 din statul de organizare).
MAI MULT

23 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ) la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni studenți (poziția 132 din statul de organizare).
MAI MULT

22 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 21.11.2017 în cadrul concursului pentru ocuparea 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi (poz.148, poz.150, poz.157 și poz.158).
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL NOMINAL cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Juridic, poz. 408 din statul de organizare.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 20.11.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.115) la Facultatea de Poliție de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 20.11.2017 în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.28) la la Facultatea de Poliție – Departamentul de Poliție.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni studenți (poziția 224 din statul de organizare)
MAI MULT

20 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție la poziţia 303 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul statistică și acte de studii, poz. 373 din statul de organizare.
MAI MULT

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale .
Vă informăm că singura candidatură depusă pentru postul vacant de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane a fost validată.

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție la poziţia 312 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

16 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, 2 (două) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție - Departamentul de Criminalistică, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor , după cum urmează:
MAI MULT

14 noiembrie 2017
În atenția candidaților înscriși

la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul contabilitate generală și control preventiv din cadrul structurii financiar, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale

Vă informăm că toate candidaturile depuse pentru postul vacant de șef birou la Biroul contabilitate generală și control preventiv din cadrul structurii Financiar au fost validate.

14 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ Facultatea de Poliție - Formațiuni studenți (poziția 80 din statul de organizare)
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor de politie principal V (personal didactic de predare, poz.115 din stat) la Facultatea de Poliţie de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen -
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poz. 162 din statul de organizare, la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți.
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 224 din statul de organizare, și șef detașament (instructor de poliție I), poz. 225 și 226 din statul de organizare, la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni studenți.
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 132 din statul de organizare, la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni studenți.
MAI MULT

09 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocupareapentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacantede instructori de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi (poz.148 si poz.150 la Departamentul de Jandarmi, poz.157 si poz.158 la Departamentul de Pregătire Generală)
MAI MULT

09 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (personal didactic de predare, poz.28 din stat) la Facultatea de Poliţie - Departamentul de Poliţie -
MAI MULT

08 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 80 din statul de organizare, și șef detașament (instructor de poliție I), poz. 85 și 86 din statul de organizare, la Facultatea de Poliție - Formațiuni studenți
MAI MULT

07 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 414 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

06 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Juridic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 408 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul statistică și acte de studii, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 373 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de comandant pluton (instructor militar IV) (poziţia 162 din stat) la Facultatea Jandarmi - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de învățământ) (poziția 132 din stat) la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, posturile de instructor superior (șef an de învățământ) (poziția 224 din stat) și șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 225 și 226 din stat) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal V (personal didactic de predare) la Departamentul de Poliţie al Facultăţii de Poliţie (prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie la poz. 28 din statul de organizare al Academiei), disciplina - „Tactică poliţienească”, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor , după cum urmează:
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal V (personal didactic de predare) la Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen al Facultăţii de Poliţie de Frontieră (prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie la poziţia 115 din statul de organizare al Academiei), disciplinele - „Sociopsihologie aplicată în spaţiul Schengen”; „Dreptul Frontierei de Stat”; „Investigarea criminalităţii transfrontaliere”; „Tactica Poliţiei de Frontieră I”, în conformitate cu prevederile ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

30 octombrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul contabilitate generală şi control preventiv din cadrul structurii Financiar, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 447 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.

MAI MULT

30 octombrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de invățământ) (poziția 80 din stat) și posturile de șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 85 și 86 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .

MAI MULT

30 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
29 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
28 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
24 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
23 august 2017
ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
17 august 2017
ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
11 august 2017
ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
27 iulie 2017
ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
17 iulie 2017
ANUNT

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., precum și cu fișele posturilor:

Financiar – Biroul Buget Salarizare

Serviciul Management Resurse Umane
compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

11 iulie 2017
ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor nr. 19920 din 20.02.2017, nr. 19923 din 20.02.2017 şi nr. 19924 din 20.02.201, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, următoarele posturi la Facultatea de Poliţie – Departamentul de Criminalistică.

Mai mult
Rezultate finale
11 iulie 2017
ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului nr. 19941 din 20.02.2017 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal I (personal didactic de predare), prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, la poziţia 75 din statul de organizare al instituţiei – disciplina Educaţie Fizică în cadrul Facultăţii de Poliţie – Departamentul de Educaţie Fizică.

Mai mult
Rezultate finale
11 iulie 2017
Tabelul cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton la Faculatea de Jandarmi
Mai mult
10 iulie 2017
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Pompieri
Mai mult
23 iunie 2017
TABEL cu rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de bibliotecar I (S) la Facultatea de Pompieri.
Tabel rezultat final
23 iunie 2017
TABEL cu rezultatele finale la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de secretar III (M) la Facultatea de Jandarmi, Centrul IFR/ID și Facultatea de Poliție.
Tabel rezultate finale
23 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Pompieri
21 iunie 2017
În atenţia absolvenţilor promoţiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri:
Academia de Poliție “Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul absolventilor promotiei 2017 ai Facultăţii de Jandarmi şi ai Facultăţii de Pompieri, posturile de comandant pluton (instructor militar IV)- Formaţiuni Studenţi – Instructori militari. Dosarul de recrutare se depune la Serviciul Management Resurse Umane până la data de 28 iunie 2017. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, conţinutul dosarului de recrutare, desfăşurarea concursului, tematica şi bibliografia se regăsesc la Serviciul Management Resurse Umane, precum si la secretariatele şi avizierele fiecărei facultăţi.
20 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Jandarmi
20 iunie 2017
Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de secretar III (M) la Facultatea de Jandarmi, Centrul IFR/ID și Facultatea de Poliție din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Rezultate
20 iunie 2017
Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de bibliotecar I (S) la Facultatea de Pompieri din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.
Rezultate
19 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
16 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Poliție
13 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Poliție de Frontieră
Facultatea de Arhivistică
12 iunie 2017
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a organizat examenul de promovare a personalului contractual în treapta imediat superioară celei pe care o deține, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 3 din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, aprobată prin O.m.a.i. nr. 105/2015, ambele cu modificările și completările ulterioare
Anunț examen - bibliotecar - Facultatea de Pompieri
Anunț examen - secretar debutant
29 mai 2017
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” organizează examenul de promovare a personalului contractual în treapta imediat superioară celei pe care o deține, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 3 din Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, aprobată prin O.m.a.i. nr. 105/2015, ambele cu modificările și completările ulterioare
Anunț examen - bibliotecar - Facultatea de Pompieri
Anunț examen - secretar debutant
11 mai 2017
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” anunță organizarea concursului public pentru ocuparea posturilor vacante de decan la Facultatea de Politie, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Politie de Frontiera, Facultatea de Pompieri si Facultatea de Arhivistică.
Citeste mai mult
11 mai 2017
Rezultate finale obtinute in cadrul concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de instructor de ordine publica din Facultatea de Politie.
Citeste mai mult
09 mai 2017
Rezultate finale obtinute in cadrul concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de instructor de ordine publica din Academia de Politie "Al.I.Cuza".
Citeste mai mult
28 Aprilie 2017
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Om.a.i. nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de șef serviciu I la Serviciul Logistic, prevăzut la poziția 497 din statul de organizare al unității.
Citeste mai mult
Rezultate
26 Aprilie 2017
LISTA CANDIDAŢILOR care nu pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii
Citeste mai mult
13 Aprilie 2017
În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, următoarele posturi :
Facultatea de Poliţie – Departamentul de Criminalistică
Facultatea de Poliţie – Departamentul de Educaţie Fizică
Facultatea de Jandarmi – Departamentul de Jandarmi
Facultatea de Poliţie de Frontieră
Facultatea de Poliţie – Departamentul de Poliţie
06 Aprilie 2017
Anunț nr.2007/06.04.2017 privind încadrarea prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, a postului vacant șef serviciu la Serviciul Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii din cadrul Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”.
Citeste mai mult

Anunț nr.2008/06.04.2017 privind încadrarea prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, a postului vacant șef birou la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică și Perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane al Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”.
Citeste mai mult
TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE
TABEL CU REZULTATELE FINALE

Anunț nr.2009/06.04.2017 privind încadrarea prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, a postului vacant șef birou la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic al Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”.
Citeste mai mult
TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE
TABEL CU REZULTATELE FINALE

31 Martie 2017
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de secretar șef Academie la Secretariatul Academiei, prevăzut la poziţia 372 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
Citeste mai mult
Rezultate concurs
TABEL CU REZULTATELE FINALE
20 Martie 2017
REZULTATE CONCURS director Consiliu pentru Studii Universitare de Doctorat
Citeste mai mult
20 Martie 2017
În conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu fişa postului nr.37427 din 20.02.20171, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor/ofițerilor de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de comandant batalion (instructor militar specialist III) la Facultatea de Jandarmi - Formaţiuni studenţi - Instructori militari, prevăzut cu gradul militar de colonel, la poziţia 159 din statul de organizare al instituției.
Citeste mai mult
REZULTATE CONCURS
14 Martie 2017

A N U N T concurs C.S.U.D
14 Martie 2017
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de şef birou la Biroul Control Intern, prevăzut la poziţia 366 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
Citeste mai mult
REZULTATE CONCURS
26 Ianuarie 2017
Listele cu rezultatele finale ale candidaților, obținute la concursurile organizate în data de 24.01.2017 pentru ocuparea următoarele posturi:
-3 posturi vacante de agent I (conducator autospeciale)-Biroul Tehnic
-2 posturi vacante de ofițer specialist I și 1 post vacant de ofițer principal I-Biroul Informatică și Comunicații
-2 posturi vacante de agent I - Structura Financiar
24 Ianuarie 2017
Listele cu rezultatele candidaților, obținute la concursurile organizate în data de 24.01.2017 pentru următoarele posturi:
-3 posturi vacante de agent I (conducator autospeciale)-Biroul Tehnic
-2 posturi vacante de ofițer specialist I și 1 post vacant de ofițer principal I-Biroul Informatică și Comunicații
-2 posturi vacante de agent I - Structura Financiar
10 Ianuarie 2017
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2016-2020, concurs ce va avea loc în data de 20.03.2017, la sediul Academiei de Poliție „Al.I.Cuza” din București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1.

Anunt concurs C.S.U.D.
C.S.U.D. metodologie
21 Decembrie 2016
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI
LA CONCURSURILE ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXECUŢIE VACANTE
DIN ACADEMIA DE POLIŢIE „Al. I. Cuza” (prin recrutare în vederea încadrării directe)

Citeste mai mult
16 Decembrie 2016
Listele candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursurile organizate de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul structurii Financiar și Biroului Informatică și Comunicații.
Lista candidati dupa selectie dosare Biroul Informatică și Comunicații
Lista candidati dupa selectie dosare Financiar
15 Decembrie 2016
lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I (conducător autospeciale) la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic - poz. 514-516-din statul de organizare al instituției.
Citeste mai mult
09 Decembrie 2016
ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
organizată la nivelul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” în data de 08.12.2016


Citeste mai mult
06 Decembrie 2016
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DIN ACADEMIA DE POLIȚIE prin recrutare în vederea încadrării directe
În referire la concursurile organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru ocuparea unor posturi de ofițer / agent de poliție prin recrutare în vederea încadrării directe, vă informăm că în data de 08.12.2016, începând cu ora 09.00, la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, din Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, București, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților care au depus cereri de înscriere, după cum urmează:
Citeste mai mult
23 Noiembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de agent de poliţie în cadrul structurii Financiar, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .
Citeste mai mult


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de agent de poliţie la Biroul Tehnic în cadrul Serviciului Logistic al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor .

Citeste mai mult


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Biroului Informatică și Comunicații, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor. .

Citeste mai mult


17 Noiembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică și Perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prevăzut la poziția 415 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
Rezultate

04 Noiembrie 2016
Rezultate finale concurs ofiter principal I – Secretariat Academie
Rezultate

Rezultate finale concurs ofiter specialist I – Serviciul Evidenta Cercetare Stiintifica, Aplicare si Monitorizare Proiecte

Rezultate

02 Noiembrie 2016
Tabel rezultate ofiter specialist SECSAMP
Rezultate

31 Octombrie 2016
Concurs încadrare directă Subofiţer operativ principal la Facultatea de Pompieri- Secretariat facultate - poz. 260 din statul de organizare
Rezultate

Concurs încadrare directă Ofițer principal I – Secretariat - poz. 393 din statul de organizare -

Rezultate

28 Octombrie 2016
Tabel rezultate finale concurs Financiar
Citeste mai mult

Tabel rezultate finale concurs Biroul Norme de Echipare si Hranire

Citeste mai mult

Tabel rezultate finale concurs B.A.P.I.

Citeste mai mult

26 Octombrie 2016
Contestație resurse umane - 25.10.2016
Citeste mai mult

26 Octombrie 2016
Tabel rezultate echipament
Rezultate Echipament

25 Octombrie 2016
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale la examenele sustinute pentru incadrare la Biroul Tehnic, Biroul Juridic si Serviciul Financiar
Rezultate Birou Tehnic

Rezultate Birou Juridic

Rezultate Serviciul Financiar

24 Octombrie 2016
TABEL NOMINAL cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer principal I la Sectretariat Academie - Registratură, arhivă și secretariat - poz. 393 din statul de organizare.
Citeste mai mult

TABEL NOMINAL cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer operativ principal la Facultatea de Pompieri – Secretariat facultate- poz. 260 din statul de organizare.
Citeste mai mult

20 Octombrie 2016
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”INAPT”
Citeste mai mult

19 Octombrie 2016
Tabel nominal cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I și ofițer specialist III la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - poz. 563 și 569 din statul de organizare -.
Citeste mai mult

Tabel nominal cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I la Biroul Norme de Echipare şi Hrănire din cadrul Serviciului Logistic - poz. 635 din statul de organizare -.
Citeste mai mult

17 Octombrie 2016
Tabel nominal cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (consilier juridic) la Juridic - poz. 408 din statul de organizare .
Citeste mai mult

Tabel nominal cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I (conducător autospeciale) la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic - poz. 500-503 din statul de organizare –.
Citeste mai mult

Tabel nominal cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer specialist I şi agent I/II I la structura Financiar.
Citeste mai mult

14 Octombrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Centrul IFR / ID, prevăzut la poziția 286 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult
12 Octombrie 2016
In atentia candidatilor la concursurile cu recrutare in vederea incadrarii directe!

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și în completarea anunțurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de agent/ofițer de poliție din Academia de Poliție „Al. I. Cuza” cu recrutare în vederea încadrării directe, vă informăm că fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” - Serviciul Management Resurse Umane.

11 Octombrie 2016
A N U N T
Având în vedere prevederile art. 2734 lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.
Citeste mai mult

07 Octombrie 2016
Rezultatele obtinute la evaluarea psihologica organizata la Academia de Politie - DETALII EXAMINARE PSIHOLOGICA
Rezultate ofiteri
Rezultate agenti

04 Octombrie 2016
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DIN ACADEMIA DE POLIȚIE PRIN RECRUTARE IN VEDEREA INCADRARII DIRECTE - DETALII EXAMINARE PSIHOLOGICA
Citeste mai mult

A N E X E anunturi de concurs

28 Septembrie 2016
În conformitate cu circulara nr. 293714 din 26.09.2016 a Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I., agenții de poliție care candidează la concursurile organizate de Academia de Poliție „Al. I. Cuza” pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție prin modalitatea încadrare directă vor fi recrutați dacă îndeplinesc condițiile stabilite de actele normative incidente referitoare la trecerea în corpul ofițerilor de poliție.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare şi Monitorizare Proiecte, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Biroului Comunicații și Informatică, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare şi Hrănire din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție în cadrul Structurii de Securitate / CSTIC, prin transferul unui subofițer de la alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie şi a 6 (şase) posturi vacante de agenţi de poliţie în cadrul structurii Financiar, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de agent I de poliţie la Biroul Tehnic în cadrul Serviciului Logistic al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul compartimentului Juridic, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul Secretariatului Academiei, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer operativ principal la Secretariat facultate în cadrul Facultăţii de Pompieri a Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

26 august 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Buget-Salarizare din cadrul structurii Financiar, prevăzut la poziția 434 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

26 august 2016
REZULTATE FINALE ale concursului organizat în vederea încadrării din sursă externă a 2 posturi vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar) şi muncitor calificat IV-I (spălător textile) - în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire, prevăzute la poziţiile 633 şi 646 din statul de organizare al unităţii.
Citeste mai mult

25 august 2016
REZULTATE FINALE ale concursului organizat în vederea încadrării din sursă externă a postului vacant de expert consultant gradul IA (personal contractual cu studii superioare) în cadrul Facultății de Arhivistică - Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” - poziţia 281 din statul de organizare al unităţii
Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de secretar III-IA (personal contractual cu studii medii) prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.

Citeste mai mult
24 august 2016
REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522, 534, 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult

23 august 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Control Intern, prevăzut la poziția 376 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

19 august 2016
REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual - secretar III-IA prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.
Citeste mai mult

18 august 2016
REZULTATELE PROBEI PRACTICE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522 și 534 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare și Hrănire.

Citeste mai mult
03 august 2016
REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de secretar III-IA (personal contractual cu studii medii) prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.
Citeste mai mult
02 august 2016
REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522, 534, 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
20 iulie 2016
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de comandant pluton (instructor militar IV) la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, 3 (trei) posturi vacante de secretar III-IA - personal contractual cu studii medii, după cum urmează.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, 2 (două) posturi vacante de îngrijitor - personal contractual cu studii gimnaziale (poz. 560, 561) în cadrul Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 6 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire, prevăzute la poziţiile 602, 603, 631, 633, 646 şi 634 din statul de organizare al instituţiei, astfel:
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post de expert consultant gradul IA - personal contractual în cadrul Facultăţii de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”, prevăzut la poziţia 281 .
Citeste mai mult
08 iulie 2016
În temeiul art. 4 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” publică CV şi fişele de verificare ale candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 :
Citeste mai mult
top