ANUNTURI

03 decembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării postului de conducere vacant de Șef birou (poziția 415) la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică și Perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
MAI MULT

03 decembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de Instructor de poliție principal I (poziția 26) și Instructor de poliție principal V (poziția 28) la Facultatea de Poliție - Departamentul de Poliție, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
MAI MULT

03 decembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Instructor de poliție principal I (poziția 112) la Facultatea Poliție de Frontieră - Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
MAI MULT

22 noiembrie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de conducere vacant de Șef birou la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică şi Perfecţionarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul de comisar șef de poliție, la poziţia 415 din statul de organizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului1 și având în vedere Memorandumul cu tema ”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 12.724/07.05.2018
MAI MULT

21 noiembrie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de Instructor de poliție principal I la Facultatea Poliție de Frontieră – Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și pregătire Schengen, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliţie, la poziţia 112 din statul de organizare al Academiei, disciplinele: Investigarea criminalității transfrontaliere-An IV-Drept IF Frontieră, Analiza de risc-An II-OSP-IF și anul II IFR-Frontieră; Tactica Poliției de Frontieră 3- An III-Drept-IF Frontieră; Proceduri în activitatea de Pașapoarte-OSP-IF Pașapoarte;
MAI MULT

12 noiembrie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ cu privire la scoaterea la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, a două posturi vacante: instructor de poliție principal I și instructor de poliție principal V.
MAI MULT

04 noiembrie 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.238/31.10.2019
MAI MULT

01 noiembrie 2019
A N U N Ţ

COMUNICARE privind rezultatul referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

23 septembrie 2019
A N U N Ţ

Anunț privind desfășurarea alegerilor prin referendum a modalității de desemnare a Rectorului Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, în mandatul 2020-2024
MAI MULT

18 septembrie 2019
A N U N Ţ

Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor
MAI MULT

17 septembrie 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.132/05.08.2019
MAI MULT

09 august 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.133/05.08.2019
MAI MULT

16 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 163 din statul de organizare al Facultății de Jandarmi – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

16 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Pompieri, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 262 din statul de organizare al Facultății de Pompieri – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

15 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 163 din statul de organizare al Facultății de Jandarmi – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

15 iulie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Pompieri, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poziția 262 din statul de organizare al Facultății de Pompieri – Formațiuni studenți – Instructori militari din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

11 iulie 2019
A N U N Ţ

LISTA CANDIDAȚILOR CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea, cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi, promoția 2019, a postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV) al Facultății de Jandarmi - Formațiuni studenți – Instructori militari
MAI MULT

08 iulie 2019
A N U N Ţ

Planificarea candidaților MAI la instituțiile de învățământ MApN și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu” pentru susținerea probelor eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanței fizice) organizate în perioada 10-14.07.2019
MAI MULT

05 iulie 2019
A N U N Ţ

Hotărârea Senatului Universitar nr.118/01.07.2019
MAI MULT

21 iunie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Pompieri - Formațiuni studenți - Instructori militari (poziția 262 din statul de organizare al instituției), cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Pompieri (promoția 2019)
MAI MULT

21 iunie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți - Instructori militari (poziția 163 din statul de organizare al instituției), cu recrutare din rândul absolvenților Facultății de Jandarmi (promoția 2019)
MAI MULT

21 iunie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind existența unui post vacant de ofițer de poliție și a unui post vacant de agent de poliție
MAI MULT

28 mai 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind existența a patru posturi vacante de ofițer de poliție și trei posturi vacante de agent de poliție
MAI MULT

29 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general administrativ din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

29 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă ofițer specialist III la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică -poz. 576 din statul de organizare -
MAI MULT

29 martie 2019
A N U N Ţ

ANUNȚ privind soluționarea contestației depuse în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de director general administrativ din cadrul Academiei de Poliție ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

27 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă ofițer specialist III la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică -poz. 576 din statul de organizare -
MAI MULT

26 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director general administrativ din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

26 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă agent I la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 577 din statul de organizare -
MAI MULT

22 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă agent I la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 577 din statul de organizare -
MAI MULT

22 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă ofițer principal II la Biroul Achiziții - poz. 495 din statul de organizare -
MAI MULT

21 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE - concurs încadrare directă ofițer specialist I la Biroul Întreținerea Patrimoniului imobiliar - poz. 527 din statul de organizare -
MAI MULT

20 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă ofițer principal II la Biroul Achiziții - poz. 495 din statul de organizare -
MAI MULT

19 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - concurs încadrare directă ofițer specialist I la Biroul Întreținerea Patrimoniului imobiliar - poz. 527 din statul de organizare -
MAI MULT

19 martie 2019
A N U N Ţ

LISTĂ cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director general administrativ, (poziția 4 din statul de organizare)
MAI MULT

18 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național de Afaceri Interne din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

18 martie 2019
A N U N Ţ

ANUNŢ privind soluționarea contestațiilor în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național de Afaceri Interne din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

18 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist III la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 576 din statul de organizare -
MAI MULT

15 martie 2019
A N U N Ţ

Informare candidaţi cu privire la modificarea graficului de concurs, organizat pentru ocuparea unui post de ofiţer la Biroul Cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic, poz. 576
MAI MULT

14 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de agent I la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică - poz. 577 din statul de organizare -
MAI MULT

13 martie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național De Afaceri Interne din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

13 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer principal II la Biroul Achiziții - poz. 495 din statul de organizare -
MAI MULT

11 martie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic - poz. 527 din statul de organizare –
MAI MULT

04 martie 2019
A N U N Ţ

În conformitate cu Hotărârea nr. 10/2019 a Consiliului de Administrație al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, cu data prezentului anunț se revine la anunțul de concurs nr. 5.181.758 din 21.12.2018, astfel:
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, pentru mandatul 2016-2020, funcția de director general administrativ, prevăzută cu gradul profesional de chestor de poliţie, la poziţia 4 din statul de organizare al instituției ...
MAI MULT

25 februarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 20, disciplinele „Bazele activității informative”, „Metode și tehnici operative” şi „Combaterea criminalității organizate”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, poziţia 46, disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE CONCURSURILOR organizate pentru ocuparea următoarelor posturi didactice de la Facultatea de Jandarmi, Departamentul de Jandarmi:
1. Conferențiar universitar, Poziția 141, disciplinele Tactici, tehnici și procedee de intervenție, Tactica Jandarmeriei și Pregătire militară generală;
2. Conferențiar universitar, Poziția 142, disciplinele Comunicare și dialog în domeniul ordinii publice și Protecția informațiilor clasificate;
3. Conferențiar universitar, Poziția 143, disciplinele Tactica Jandarmeriei, Tactici, tehnici și procedee de intervenție și Pregătire militară generală.

MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 38, disciplinele „Psihologie judiciară” și „Etică și integritate”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATUL CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 53, disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi didactice vacante din Statul de funcţii didactice al Departamentului de Arhivistică-Istorie:
1. Conferenţiar universitar (civil), poziţia 279, disciplinele: Ştiinţe auxiliare ale istoriei I; Introducere în arhivistică: istoric, legislaţie şi terminologie; Administrarea arhivelor curente şi intermediare
- DIACONU Ana-Felicia: REUŞIT/ADMIS;
2. Lector universitar (civil), poziţia 284: Limba izvoarelor: greaca; Paleografie: greaca; Istorie medievală a românilor; Gestiunea arhivelor medievale
- BARBĂLATĂ Oana: REUŞIT/ADMIS;
3. Lector universitar (civil), poziţia 286: Istoria modernă a românilor; Istoria contemporană a românilor; Instituţiile în România contemporană; Metodologia cercetării istorice
- CONSTANTIN Cristian: REUŞIT/ADMIS.

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE CONCURSURILOR organizate pentru ocuparea următoarelor posturi didactice în cadrul Departamentului de Limbi străine la disciplina „Limba străină aplicată în domeniul OSP”, susținute în zilele de 18 și 19 februarie 2019:
1. Postul: Conferenţiar universitar, Poziţia 122
2. Postul: Lector universitar, Poziţia 124
3. Postul: Lector universitar, Poziţia 126
4. Postul: Lector universitar, Poziţia 127
5. Postul: Lector universitar, Poziţia 128
6. Postul: Asistent universitar, Poziţia 131

MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului didactic de lector universitar la disciplinele Investigarea criminalității transfrontaliere și Analiza de risc, poziția 109 - Facultatea de Poliție de Frontieră / Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și pregătire Schengen susținut în ziua de 18 februarie 2019.
MAI MULT

22 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din statul de funcții didactice al Departamentului de Inginerie și Situații de Urgență, Facultatea de Pompieri:
1. Conferențiar universitar, poziția 242, disciplinele ”Teoria arderii, procedee și substanțe de stingere”, ”Comportarea și protecția la foc a construcțiilor și instalațiilor”, ”Antrenamente de specialitate II”
– ANGHEL ION – REUȘIT/ADMIS;
2. Conferențiar universitar, poziția 243, disciplinele ”Cunoaștere și instrucție la tehnica de intervenție pentru situații de urgență I”, ” Cunoaștere și instrucție la tehnica de intervenție pentru situații de urgență II”, ”Fiabilitate și siguranță în funcționare II”, ”Tehnici de descarcerare și prim ajutor II”
– TROFIN AUREL – REUȘIT/ADMIS.

21 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții al Departamentului de Drept Penal:
1. Lector universitar, poziţia 181, disciplinele „Drept penal. Partea specială”, „Criminologie”
– Rotaru Mihaela – REUȘIT/ADMIS;
2. Asistent universitar, poziţia 182, disciplinele „Drept penal. Partea specială”, „Criminologie”
– Voicescu Vlad Alexandru – REUȘIT/ADMIS

21 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 53, disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

21 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții al Departamentului de Drept Public și Administrație Publică:
1. conferențiar universitar, poziția 212, disciplina „Drept Administrativ”
– Cîrciumaru Andreea Rurela – REUȘIT/ADMIS;
2. conferențiar universitar poziția 216 disciplina „Dreptul Mediului”
– Pîrvu Elena Loredana – REUȘIT/ADMIS.

21 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare şi baremele de notare pentru probele de concurs susţinute în vederea ocupării postului vacant de lector universitar (civil), poziţia 286 de la Facultatea de Arhivistică
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 20, disciplinele „Bazele activității informative”, „Metode și tehnici operative” şi „Combaterea criminalității organizate”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURS pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar, poziţia 216, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURS pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar, poziţia 212, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

20 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statul de funcții al Departamentului de Drept privat:
1. Lector universitar, poziția 202, disciplinele ”Dreptul muncii” şi ”Drept civil. Drepturile reale. Teoria obligațiilor”
– candidat Băbeanu-Măcărescu Ana-Maria-Adriana – REUȘIT/ADMIS;
2. Lector universitar, poziția 203, disciplinele ”Drept civil. Teoria generală. Persoanele” şi ”Dreptul muncii”
– candidat Dumitrache Ștefania-Alina – REUȘIT/ADMIS;
3. Asistent universitar, poziția 205, disciplinele ”Drept civil. Teoria generală. Persoanele”, ”Dreptul familiei” şi ”Drept civil. Contracte. Succesiuni”
– candidat Panțu Ioana Cristina - REUȘIT/ADMIS.

20 februarie 2019
A N U N Ţ

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer/agent de poliție cu recrutare în vederea încadrării directe
MAI MULT

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziţia 131, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 128, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 124, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTAT CONCURS Lector universitar, poziția 222, disciplinele „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept Internațional Umanitar”
MAIEREAN Laura Elena – REUȘIT/ADMIS.

19 februarie 2019
A N U N Ţ

Concurs pentru ocuparea postului poziția 242 de conferențiar universitar - Facultatea de Pompieri
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 127, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 126, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferențiar universitar, poziţia 122, disciplina Limba străină aplicată în domeniul OSP
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

19 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 109, disciplinele „Investigarea criminalității transfrontaliere” și „Analiza de Risc”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor la Serviciul Logistic - Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar
MAI MULT

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării postului vacant de asistent universitar, poziția 205 - Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare și baremele de notare pentru probele de concurs susținute în vederea ocupării posturilor vacante de lector universitar, pozițiile 202 și 203 - Facultatea de Științe Juridice și Administrative
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Concurs pentru ocuparea postului poziția 243 de conferențiar universitar - Facultatea de Pompieri
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

18 februarie 2019
A N U N Ţ

Criteriile de evaluare şi baremele de notare pentru probele de concurs susţinute în vederea ocupării postului vacant de lector universitar (civil), poziţia 284 de la Facultatea de Arhivistică
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

16 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, Poziția 38, Disciplinele „Psihologie judiciară” și „Etică și integritate”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat la Serviciul Logistic - Biroul Norme de echipare și hrănire
MAI MULT

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I fochist din cadrul Serviciului Logistic - Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar
MAI MULT

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului vacant de conferenţiar universitar (civil), poziţia 279 de la Facultatea de Arhivistică
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziția 222, disciplinele „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept Internațional Umanitar” din Departamentul Drept Public și Administrație Publică
GRILA EVALUARE PRELEGERE POST

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziția 222, disciplinele „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept Internațional Umanitar” din Departamentul Drept Public și Administrație Publică
GRILA EVALUARE PERFORMANȚE PROFESIONALE

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Asistent universitar, Poziţia 182 Disciplinele „Drept penal. Partea specială”, „Criminologie”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Lector universitar, Poziţia 181 Disciplinele „Drept penal. Partea specială”, şi „Criminologie”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 143 Disciplinele „Tactica Jandarmeriei”, „Tactici, tehnici și procedee de intervenție” și „Pregătire militară generală”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 142 Disciplinele „Comunicare și dialog în domeniul ordinii publice și Protecția informațiilor clasificate
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 141 Disciplinele „Tactici, tehnici și procedee de intervenție”, „Tactica Jandarmeriei” și „Pregătire militară generală”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

15 februarie 2019
A N U N Ţ

CONCURSUL pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar, Poziţia 46 Disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică criminalistică” şi „Metodologie criminalistică”
CRITERII DE EVALUARE ŞI BAREME DE NOTARE PENTRU FIECARE PROBĂ

14 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I (croitor) și muncitor calificat IV-I (frizer) la Serviciul Logistic – Biroul Norme de echipare și hrănire
MAI MULT

14 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – îngrijitor, prevăzute la pozițiile 561, 570-571 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

14 februarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

13 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor necalificat prevăzute la pozițiile 622-631 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

13 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I (fochist) prevăzute la pozițiile 548 și 549 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

12 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual de muncitor calificat IV-I croitor și muncitor calificat IV-I frizer prevăzute la pozițiile 646-647, respectiv 649 din statul de organizare al Academiei de Poliție
MAI MULT

11 februarie 2019
A N U N Ţ

LISTĂ CU CANDIDAȚII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Asigurarea calității învățământului și metodologii, poz. 358 din statul de organizare
MAI MULT

11 februarie 2019
A N U N Ţ

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR înscriși la concursurile organizate de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante în scopul încadrării directe
MAI MULT

08 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual îngrijitor prevăzute la pozițiile 561, 570-571 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

08 februarie 2019
A N U N Ţ

LISTĂ CU CANDIDAȚII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Logistic, poz. 497 din statul de organizare
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

În baza rezoluției cu privire la verificarea informațiilor din fișele de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs și a documentelor depuse la dosarele de concurs, Biroul Juridic al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” a certificat prin AVIZ POZITIV îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs de către următorii candidați:
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I (ospătar) la Serviciul Logistic – Biroul Norme de echipare și hrănire
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante muncitor calificat IV-I (electrician) la Serviciul Logistic – Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor necalificat prevăzute la pozițiile 622-631 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

07 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I (fochist) prevăzute la pozițiile 548 și 549 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

06 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent II-IA la Serviciul Logistic – Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică
MAI MULT

06 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I (croitor) și muncitor calificat IV-I (frizer) prevăzute la pozițiile 646-647, respectiv 649 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar III-I la Facultatea de Arhivistică - Secretariat facultate
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Expert-consultant gr.IA și expert gr.II-I la Facultatea de Arhivistică - Școala Națională de Perfecționare Arhivistică ”Aurelian Sacerdoțeanu”
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual muncitor calificat IV-I ospătar prevăzute la pozițiile 603, 609-610, 637-638 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

05 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual muncitor calificat IV-I electrician prevăzute la pozițiile 532 și 536 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de bibliotecar II-IA la Secretariat Academie – Compartimentul biblioteca universitară
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

CENTRALIZATOR NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar III-IA la Facultatea de Poliție de Frontieră - Secretariat facultate
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual - referent II-IA prevăzut la poziția 578 din ștatul de organizare al Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

04 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Biroul Achiziții (poziția 495 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Biroul Întreținerea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Serviciului Logistic (poziția 527 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de ofițer de poliție la Biroul Cadastru, Investiții și Supraveghere Tehnică din cadrul Serviciului Logistic (poziția 576 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București organizează concurs pentru ocuparea unui post de agent de poliție la Biroul Cadastru, Investiții și Supraveghere Tehnică din cadrul Serviciului Logistic (poziția 577 din statul de organizare al instituției).
MAI MULT

01 februarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei interviu la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual „secretar III-I” la Facultatea de Arhivistică – Secretariat Facultate şi „expert – consultant gr.IA” respectiv „expert gr. II-I” la Facultatea de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”.
„secretar III-I” Facultatea de Arhivistică – Secretariat Facultate

„expert – consultant gr.IA” si „expert gr. II-I” Facultatea de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Proces-verbal de solutionare a contestației pentru proba scrisă a concursului de ocupare a postului de referent II-IA (personal conreactual cu studii medii) la Serviciul Logistic - Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică
MAI MULT

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de șef detașament (instructor de poliție 1), pozițiile 84, 85, și 86 din stat, la Facultatea de Poliție – Formațiuni studenți – Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual - secretar III-IA prevăzut la poziția 136 din ștatul de organizare al Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

31 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual - bibliotecar II-IA prevăzute la pozițiile 400 și 401 din ștatul de organizare al Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

30 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de director adjunct la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 304 din statul de organizare al instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

30 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei scrise la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual „muncitor calificat IV-I (electrician)” şi muncitor calificat IV-I (ospătar).
muncitor calificat IV-I (electrician)
muncitor calificat IV-I (ospătar)

30 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de instructor superior (șef an de învățământ), poziția 81 din stat, la Facultatea de Poliție – Formațiuni studenți – Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

29 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de personal contractual „referent II-IA” la Serviciul Logistic – Biroul Cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică.
MAI MULT

28 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele probei scrise obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal expert-consultant gr. IA și expert gr. II-I, pozițiile 289 și 292 din statul de orgazare al, Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

28 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - secretar III-I, poziția 293 din stat, în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

25 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de șef detașament, pozițiile 84, 85 și 86 din stat, la Facultatea de poliție - Formațiuni studenți - Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

25 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual-secretar III-1A, poziția 136 din statul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

25 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de personal contractual-bibliotecar II-1A, pozițiile 400 și 401 din statul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

23 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de instructor superior (șef an de învățământ), poziția 81 din stat, la Facultatea de Poliție – Formațiuni studenți – Instructori de poliție din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

23 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Anunţ referitor la modificarea datei de susţinere a probei interviu privind concursul organizat în vederea ocupării postului de şef birou la Biroul Statistică şi acte de studii din cadrul Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
MAI MULT

22 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Lista candidaților înscriși la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor de personal contractual din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” București care, în urma susținerii evaluării psihologice, pot continua procedura de recrutare
MAI MULT

21 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Anunț privind modificarea graficului de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de director general administrativ, pentru mandatul 2016-2020.
MAI MULT

17 ianuarie 2019
A N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

16 ianuarie 2019
A N U N Ţ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Academiei de Poliţie ,,Al. I. Cuza”
întocmirea fişei de aptitudine în muncă

16 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele contestațiilor formulate la selecția dosarelor de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual.

Facultatea de Poliție de Frontieră: secretar III-IA (M)

Secretariat Academie: bibliotecar II-IA (M)

15 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual.

Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar: muncitor calificat IV-I (lăcătuș); / muncitor calificat IV-I (fochist) / îngrijitor

Biroul Norme de echipare și hrănire: muncitor necalificat / muncitor calificat IV-I (croitor); muncitor calificat IV-I (frizer)

14 ianuarie 2019
A N U N Ţ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (frizer) la Serviciul Logistic - Biroul Norme de echipare și hrănire.
Update: tematică și bibliografie

14 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual.

Facultatea de Poliție de Frontieră: secretar III-IA (M)

Facultatea de Arhivistică: secretar gradul III-I (S)

Școala Națională de Perfecționare Arhivistică „Aurelian Sacerdoțeanu”: expert-consultant gr. IA (S); expert gr. II-I (S)

Secretariat Academie: bibliotecar II-IA (M)

Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar: muncitor calificat IV-I (electrician)

Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică: referent II-IA

Biroul Norme de echipare și hrănire: muncitor calificat IV-I (ospătar)

09 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I, care îndeplinesc condiţiile legale, posturile de șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 84, 85 și 86 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți - Instructori de poliție, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor.
MAI MULT

09 ianuarie 2019
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I, care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de invățământ) (poziția 81 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți – Instructori de poliție, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

08 ianuarie 2019
A N U N Ţ

TEMATICA pentru ocuparea postului de director general administrativ
MAI MULT

28 decembrie 2018
A N U N Ţ

Formularele necesare întocmirii dosarului de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Formulare arhivate

21 decembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director general administrativ, vacant în mandatul 2016-2020, în conformitate cu prevederile art. 214 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universitare a Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” și ale Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director general administrativ în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Condiții de participare

21 decembrie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 23808 din 28.11.2018, Academia de Poliție „Al. I. Cuza” București organizează concurs în vederea încadrării directe a posturilor vacante de personal contractual, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, Ordinului m.a.i. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor şi ale Procedurii PS 001 Direcţia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare.

Facultatea de Poliție de Frontieră: secretar III-IA (M)

Facultatea de Arhivistică: secretar gradul III-I (S)

Școala Națională de Perfecționare Arhivistică „Aurelian Sacerdoțeanu”: expert-consultant gr. IA (S); expert gr. II-I (S)

Secretariat Academie: bibliotecar II-IA (M)

Biroul Tehnic: muncitor calificat IV-I (mecanic auto); muncitor calificat IV-I (lăcătuș montator)

Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar: muncitor calificat IV-I (electrician) / muncitor calificat IV-I (lăcătuș); manipulant bunuri / muncitor calificat IV-I (fochist) / îngrijitor

Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică: referent II-IA

Biroul Norme de echipare și hrănire: muncitor calificat IV-I (ospătar) / muncitor necalificat / bufetier / muncitor calificat IV-I (croitor); muncitor calificat IV-I (frizer)

21 decembrie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu I la Serviciul Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 358 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

19 decembrie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu I la Serviciul Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 497 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

17 decembrie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul statistică și acte de studii din cadrul Secretariatului Academiei, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 373 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

13 decembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1359 din 5.12.2018) în semestrul I al anului universitar 2018-2019, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, ambele cu modificările și completările ulterioare.
LISTA POSTURILOR
METODOLOGIE DE CONCURS

29 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), devenită vacantă în mandatul 2016-2020, concurs ce va avea loc în data de 05.02.2019, la sediul Academiei de Poliție „Al.I.Cuza” din București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
METODOLOGIE DE CONCURS

29 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Logistic
MAI MULT

27 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Logistic
REZULTATE

22 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Rezultate finale - concurs organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
REZULTATE

21 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Procesul-verbal de soluționare a contestației la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
PROCES-VERBAL

20 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la selecția de dosare cu ocazia examenului de promovare al personalului contractual din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
REZULTATE

19 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Juridic al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
REZULTATE

12 noiembrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Al. I. Cuza” organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Logistic, în funcțiile de muncitor calificat IV și III (ospătar) și muncitor calificat IV și II (bucătar), care îndeplinește cumulativ condițiile legale ...
MAI MULT

09 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Încadrări, verificări, atestare didactică și perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului management resurse umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

07 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Încadrări, verificări, atestare didactică și perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului management resurse umane al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

06 noiembrie 2018
A N U N Ţ

LISTĂ CU CANDIDAȚII CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Juridic, poz. 408 din statul de organizare
MAI MULT

05 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
MAI MULT

01 noiembrie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Statistică și acte de studii din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

11 octombrie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou (consilier juridic) la Biroul Juridic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 408 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

05 octombrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Încadrări, verificări, atestare didactică și perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 415 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

03 octombrie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul statistică și acte de studii din cadrul Secretariatului Academiei, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 373 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

23 august 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de şef birou la Centrul IFR/ID, din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“, prevăzut la poziţia 296 din statul de organizare al instituției.
MAI MULT

21 august 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef birou la Centrul IFR/ID, din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza“, prevăzut la poziţia 296 din statul de organizare al instituției.
MAI MULT

17 august 2018
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul public pentru ocuparea postului vacant de decan la Facultatea de Jandarmi.
MAI MULT

24 iulie 2018
A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema “Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de șef birou (poziția 296 din stat) la Centrul IFR / ID, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale O.m.a.i nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

12 iulie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului vacant de decan la Facultatea de Jandarmi, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție, la poziția 137 din statul de organizare al instituției, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universitare, ale Metodologiei nr. 100073 din 16.11.2016 a organizării și desfășurării concursului public pentru funcția de „decan” la facultățile din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” , precum și cu fișa postului.
MAI MULT

01 martie 2018
A N U N Ţ

REZULTATE CONTESTAȚII la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

27 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

27 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
MAI MULT

26 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

20 februarie 2018
A N U N Ţ

TABEL NOMINAL
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic.
MAI MULT

TABEL NOMINAL
cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de șef birou la Biroul Întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic.

MAI MULT

30 ianuarie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul întreținerea patrimoniului imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 526 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

30 ianuarie 2018
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie/ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Cadastru, investiții și supraveghere tehnică din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 573 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

20 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrulColegiului Național de Afaceri Interne.
MAI MULT

19 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE obținute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 303 din statul de organizare al Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza”.
MAI MULT

18 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție la poziţia 312 din statul de organizare.
MAI MULT

15 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE la concursul pentru ocuparea postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție la poziţia 303 din statul de organizare.
MAI MULT

08 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție-Departamentul de Criminalistică (poz.54 și 57).
MAI MULT

05 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
MAI MULT

05 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 05.12.2017 la concursul pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție-Departamentul de Criminalistică (poz.54 și 57)
MAI MULT

04 decembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”.
MAI MULT

29 noiembrie 2017
A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Cu data prezentului anunț se sistează concursul organizat în vederea ocupării postului de șef birou la Biroul Juridic din cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, urmând ca acest concurs să fie reluat la o dată ulterioară, prin parcurgerea procedurii de la început, cu respectarea prevederilor legale în materia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere vacante.

28 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 312 din statul de organizare.
MAI MULT

28 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL PRIVIND REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut la poziţia 303 din statul de organizare .
MAI MULT

27 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi .
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.115) la Facultatea de Poliție de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.28) la Facultatea de Poliție – Departamentul de Poliție
MAI MULT

24 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocupareapentru ocupareaa 2 (două) posturi vacante de instructori de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție la Departamentul de Criminalistică, poz.54 și poz.57
MAI MULT

23 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți (poziția 162 din statul de organizare).
MAI MULT

23 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ) la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni studenți (poziția 132 din statul de organizare).
MAI MULT

22 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 21.11.2017 în cadrul concursului pentru ocuparea 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi (poz.148, poz.150, poz.157 și poz.158).
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL NOMINAL cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul Juridic, poz. 408 din statul de organizare.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 20.11.2017 la concursul pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.115) la Facultatea de Poliție de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ în data de 20.11.2017 în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (poz.28) la la Facultatea de Poliție – Departamentul de Poliție.
MAI MULT

21 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni studenți (poziția 224 din statul de organizare)
MAI MULT

20 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de director la Colegiul Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de chestor de poliție la poziţia 303 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul statistică și acte de studii, poz. 373 din statul de organizare.
MAI MULT

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale .
Vă informăm că singura candidatură depusă pentru postul vacant de șef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane a fost validată.

17 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu I la Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare din cadrul Colegiului Național de Afaceri Interne, prevăzut cu gradul profesional de comisar șef de poliție la poziţia 312 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

16 noiembrie 2017
A N U N Ţ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, 2 (două) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Poliție - Departamentul de Criminalistică, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor , după cum urmează:
MAI MULT

14 noiembrie 2017
În atenția candidaților înscriși

la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou la Biroul contabilitate generală și control preventiv din cadrul structurii financiar, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale

Vă informăm că toate candidaturile depuse pentru postul vacant de șef birou la Biroul contabilitate generală și control preventiv din cadrul structurii Financiar au fost validate.

14 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ Facultatea de Poliție - Formațiuni studenți (poziția 80 din statul de organizare)
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor de politie principal V (personal didactic de predare, poz.115 din stat) la Facultatea de Poliţie de Frontieră – Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen -
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton (instructor militar IV), poz. 162 din statul de organizare, la Facultatea de Jandarmi - Formațiuni studenți.
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 224 din statul de organizare, și șef detașament (instructor de poliție I), poz. 225 și 226 din statul de organizare, la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni studenți.
MAI MULT

10 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 132 din statul de organizare, la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni studenți.
MAI MULT

09 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocupareapentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacantede instructori de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi (poz.148 si poz.150 la Departamentul de Jandarmi, poz.157 si poz.158 la Departamentul de Pregătire Generală)
MAI MULT

09 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE - concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de instructor de poliție principal V (personal didactic de predare, poz.28 din stat) la Facultatea de Poliţie - Departamentul de Poliţie -
MAI MULT

08 noiembrie 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de instructor superior (șef an de învățământ), poz. 80 din statul de organizare, și șef detașament (instructor de poliție I), poz. 85 și 86 din statul de organizare, la Facultatea de Poliție - Formațiuni studenți
MAI MULT

07 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef serviciu la Serviciul Management Resurse Umane, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 414 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

06 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul Juridic, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 408 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul statistică și acte de studii, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 373 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de comandant pluton (instructor militar IV) (poziţia 162 din stat) la Facultatea Jandarmi - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de învățământ) (poziția 132 din stat) la Facultatea de Poliție de Frontieră - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, posturile de instructor superior (șef an de învățământ) (poziția 224 din stat) și șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 225 și 226 din stat) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal V (personal didactic de predare) la Departamentul de Poliţie al Facultăţii de Poliţie (prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie la poz. 28 din statul de organizare al Academiei), disciplina - „Tactică poliţienească”, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, 4 (patru) posturi de instructor de ordine publică (personal didactic de predare) la Facultatea de Jandarmi, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor , după cum urmează:
MAI MULT

01 noiembrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal V (personal didactic de predare) la Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen al Facultăţii de Poliţie de Frontieră (prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie la poziţia 115 din statul de organizare al Academiei), disciplinele - „Sociopsihologie aplicată în spaţiul Schengen”; „Dreptul Frontierei de Stat”; „Investigarea criminalităţii transfrontaliere”; „Tactica Poliţiei de Frontieră I”, în conformitate cu prevederile ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
MAI MULT

30 octombrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de şef birou la Biroul contabilitate generală şi control preventiv din cadrul structurii Financiar, prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie la poziţia 447 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.

MAI MULT

30 octombrie 2017
ANUNȚ

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie / ofițerilor care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor superior (șef an de invățământ) (poziția 80 din stat) și posturile de șef detașament (instructor de poliție I) (poziţiile 85 și 86 din stat) la Facultatea de Poliție - Formațiuni Studenți, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor m.a.i. nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314/2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .

MAI MULT

30 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
29 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
28 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
24 august 2017
ANUNȚ

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE - Concurs trecere în corpul ofiţerilor de poliţie

MAI MULT
23 august 2017
ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
17 august 2017
ANUNȚ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
11 august 2017
ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
27 iulie 2017
ANUNȚ

În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din M.A.I.

Citeste mai mult
17 iulie 2017
ANUNT

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., precum și cu fișele posturilor:

Financiar – Biroul Buget Salarizare

Serviciul Management Resurse Umane
compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

11 iulie 2017
ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor nr. 19920 din 20.02.2017, nr. 19923 din 20.02.2017 şi nr. 19924 din 20.02.201, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, următoarele posturi la Facultatea de Poliţie – Departamentul de Criminalistică.

Mai mult
Rezultate finale
11 iulie 2017
ANUNT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului nr. 19941 din 20.02.2017 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, postul de instructor de poliţie principal I (personal didactic de predare), prevăzut cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, la poziţia 75 din statul de organizare al instituţiei – disciplina Educaţie Fizică în cadrul Facultăţii de Poliţie – Departamentul de Educaţie Fizică.

Mai mult
Rezultate finale
11 iulie 2017
Tabelul cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de comandant pluton la Faculatea de Jandarmi
Mai mult
10 iulie 2017
Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul pentru ocuparea postului de comandant pluton (instructor militar IV) la Facultatea de Pompieri
Mai mult
23 iunie 2017
TABEL cu rezultatul final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de bibliotecar I (S) la Facultatea de Pompieri.
Tabel rezultat final
23 iunie 2017
TABEL cu rezultatele finale la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru postul de secretar III (M) la Facultatea de Jandarmi, Centrul IFR/ID și Facultatea de Poliție.
Tabel rezultate finale
23 iunie 2017
Rezultate finale ale concursurilor publice organizate pentru ocuparea posturilor de decan din cadrul facultăților Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”:
Facultatea de Pompieri
top