ANUNTURI

28 Aprilie 2017
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Om.a.i. nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de șef serviciu I la Serviciul Logistic, prevăzut la poziția 497 din statul de organizare al unității.
Citeste mai mult
26 Aprilie 2017
LISTA CANDIDAŢILOR care nu pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii
Citeste mai mult
13 Aprilie 2017
În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ale Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, următoarele posturi :
Facultatea de Poliţie – Departamentul de Criminalistică
Facultatea de Poliţie – Departamentul de Educaţie Fizică
Facultatea de Jandarmi – Departamentul de Jandarmi
Facultatea de Poliţie de Frontieră
Facultatea de Poliţie – Departamentul de Poliţie
06 Aprilie 2017
Anunț nr.2007/06.04.2017 privind încadrarea prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, a postului vacant șef serviciu la Serviciul Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii din cadrul Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”.
Citeste mai mult

Anunț nr.2008/06.04.2017 privind încadrarea prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, a postului vacant șef birou la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică și Perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane al Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”.
Citeste mai mult

Anunț nr.2009/06.04.2017 privind încadrarea prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, a postului vacant șef birou la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic al Academiei de Poliție ”A.I.Cuza”.
Citeste mai mult

31 Martie 2017
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de secretar șef Academie la Secretariatul Academiei, prevăzut la poziţia 372 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
Citeste mai mult
Rezultate concurs
20 Martie 2017
REZULTATE CONCURS director Consiliu pentru Studii Universitare de Doctorat
Citeste mai mult
20 Martie 2017
În conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Instrucţiunilor nr.45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne, Metodologiei nr. 4314 din 23.07.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine publică din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu fişa postului nr.37427 din 20.02.20171, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor/ofițerilor de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, postul vacant de comandant batalion (instructor militar specialist III) la Facultatea de Jandarmi - Formaţiuni studenţi - Instructori militari, prevăzut cu gradul militar de colonel, la poziţia 159 din statul de organizare al instituției.
Citeste mai mult
REZULTATE CONCURS
14 Martie 2017

A N U N T concurs C.S.U.D
14 Martie 2017
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de şef birou la Biroul Control Intern, prevăzut la poziţia 366 din statul de organizare al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
Citeste mai mult
REZULTATE CONCURS
26 Ianuarie 2017
Listele cu rezultatele finale ale candidaților, obținute la concursurile organizate în data de 24.01.2017 pentru ocuparea următoarele posturi:
-3 posturi vacante de agent I (conducator autospeciale)-Biroul Tehnic
-2 posturi vacante de ofițer specialist I și 1 post vacant de ofițer principal I-Biroul Informatică și Comunicații
-2 posturi vacante de agent I - Structura Financiar
24 Ianuarie 2017
Listele cu rezultatele candidaților, obținute la concursurile organizate în data de 24.01.2017 pentru următoarele posturi:
-3 posturi vacante de agent I (conducator autospeciale)-Biroul Tehnic
-2 posturi vacante de ofițer specialist I și 1 post vacant de ofițer principal I-Biroul Informatică și Comunicații
-2 posturi vacante de agent I - Structura Financiar
10 Ianuarie 2017
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2016-2020, concurs ce va avea loc în data de 20.03.2017, la sediul Academiei de Poliție „Al.I.Cuza” din București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1.

Anunt concurs C.S.U.D.
C.S.U.D. metodologie
21 Decembrie 2016
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI
LA CONCURSURILE ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXECUŢIE VACANTE
DIN ACADEMIA DE POLIŢIE „Al. I. Cuza” (prin recrutare în vederea încadrării directe)

Citeste mai mult
16 Decembrie 2016
Listele candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursurile organizate de Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul structurii Financiar și Biroului Informatică și Comunicații.
Lista candidati dupa selectie dosare Biroul Informatică și Comunicații
Lista candidati dupa selectie dosare Financiar
15 Decembrie 2016
lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I (conducător autospeciale) la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic - poz. 514-516-din statul de organizare al instituției.
Citeste mai mult
09 Decembrie 2016
ANUNŢ
PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EVALUAREA PSIHOLOGICĂ
organizată la nivelul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” în data de 08.12.2016


Citeste mai mult
06 Decembrie 2016
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DIN ACADEMIA DE POLIȚIE prin recrutare în vederea încadrării directe
În referire la concursurile organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru ocuparea unor posturi de ofițer / agent de poliție prin recrutare în vederea încadrării directe, vă informăm că în data de 08.12.2016, începând cu ora 09.00, la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, din Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, București, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților care au depus cereri de înscriere, după cum urmează:
Citeste mai mult
23 Noiembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de agent de poliţie în cadrul structurii Financiar, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişele posturilor .
Citeste mai mult


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de agent de poliţie la Biroul Tehnic în cadrul Serviciului Logistic al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor .

Citeste mai mult


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Biroului Informatică și Comunicații, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor. .

Citeste mai mult


17 Noiembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Încadrări, Verificări, Atestare didactică și Perfecționarea pregătirii personalului din cadrul Serviciului Management Resurse Umane, prevăzut la poziția 415 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului .
Rezultate

04 Noiembrie 2016
Rezultate finale concurs ofiter principal I – Secretariat Academie
Rezultate

Rezultate finale concurs ofiter specialist I – Serviciul Evidenta Cercetare Stiintifica, Aplicare si Monitorizare Proiecte

Rezultate

02 Noiembrie 2016
Tabel rezultate ofiter specialist SECSAMP
Rezultate

31 Octombrie 2016
Concurs încadrare directă Subofiţer operativ principal la Facultatea de Pompieri- Secretariat facultate - poz. 260 din statul de organizare
Rezultate

Concurs încadrare directă Ofițer principal I – Secretariat - poz. 393 din statul de organizare -

Rezultate

28 Octombrie 2016
Tabel rezultate finale concurs Financiar
Citeste mai mult

Tabel rezultate finale concurs Biroul Norme de Echipare si Hranire

Citeste mai mult

Tabel rezultate finale concurs B.A.P.I.

Citeste mai mult

26 Octombrie 2016
Contestație resurse umane - 25.10.2016
Citeste mai mult

26 Octombrie 2016
Tabel rezultate echipament
Rezultate Echipament

25 Octombrie 2016
TABEL NOMINAL cu rezultatele finale la examenele sustinute pentru incadrare la Biroul Tehnic, Biroul Juridic si Serviciul Financiar
Rezultate Birou Tehnic

Rezultate Birou Juridic

Rezultate Serviciul Financiar

24 Octombrie 2016
TABEL NOMINAL cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer principal I la Sectretariat Academie - Registratură, arhivă și secretariat - poz. 393 din statul de organizare.
Citeste mai mult

TABEL NOMINAL cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer operativ principal la Facultatea de Pompieri – Secretariat facultate- poz. 260 din statul de organizare.
Citeste mai mult

20 Octombrie 2016
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”INAPT”
Citeste mai mult

19 Octombrie 2016
Tabel nominal cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I și ofițer specialist III la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - poz. 563 și 569 din statul de organizare -.
Citeste mai mult

Tabel nominal cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I la Biroul Norme de Echipare şi Hrănire din cadrul Serviciului Logistic - poz. 635 din statul de organizare -.
Citeste mai mult

17 Octombrie 2016
Tabel nominal cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (consilier juridic) la Juridic - poz. 408 din statul de organizare .
Citeste mai mult

Tabel nominal cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de agent I (conducător autospeciale) la Biroul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic - poz. 500-503 din statul de organizare –.
Citeste mai mult

Tabel nominal cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer specialist I şi agent I/II I la structura Financiar.
Citeste mai mult

14 Octombrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Centrul IFR / ID, prevăzut la poziția 286 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult
12 Octombrie 2016
In atentia candidatilor la concursurile cu recrutare in vederea incadrarii directe!

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și în completarea anunțurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de agent/ofițer de poliție din Academia de Poliție „Al. I. Cuza” cu recrutare în vederea încadrării directe, vă informăm că fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” - Serviciul Management Resurse Umane.

11 Octombrie 2016
A N U N T
Având în vedere prevederile art. 2734 lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.
Citeste mai mult

07 Octombrie 2016
Rezultatele obtinute la evaluarea psihologica organizata la Academia de Politie - DETALII EXAMINARE PSIHOLOGICA
Rezultate ofiteri
Rezultate agenti

04 Octombrie 2016
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DIN ACADEMIA DE POLIȚIE PRIN RECRUTARE IN VEDEREA INCADRARII DIRECTE - DETALII EXAMINARE PSIHOLOGICA
Citeste mai mult

A N E X E anunturi de concurs

28 Septembrie 2016
În conformitate cu circulara nr. 293714 din 26.09.2016 a Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I., agenții de poliție care candidează la concursurile organizate de Academia de Poliție „Al. I. Cuza” pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție prin modalitatea încadrare directă vor fi recrutați dacă îndeplinesc condițiile stabilite de actele normative incidente referitoare la trecerea în corpul ofițerilor de poliție.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare şi Monitorizare Proiecte, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Biroului Comunicații și Informatică, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare şi Hrănire din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție în cadrul Structurii de Securitate / CSTIC, prin transferul unui subofițer de la alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie şi a 6 (şase) posturi vacante de agenţi de poliţie în cadrul structurii Financiar, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de agent I de poliţie la Biroul Tehnic în cadrul Serviciului Logistic al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., precum şi cu fişele posturilor.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul compartimentului Juridic, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție în cadrul Secretariatului Academiei, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

22 Septembrie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de subofiţer operativ principal la Secretariat facultate în cadrul Facultăţii de Pompieri a Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, prin recrutare în vederea încadrării directe din rândul persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

26 august 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Buget-Salarizare din cadrul structurii Financiar, prevăzut la poziția 434 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

26 august 2016
REZULTATE FINALE ale concursului organizat în vederea încadrării din sursă externă a 2 posturi vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar) şi muncitor calificat IV-I (spălător textile) - în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire, prevăzute la poziţiile 633 şi 646 din statul de organizare al unităţii.
Citeste mai mult

25 august 2016
REZULTATE FINALE ale concursului organizat în vederea încadrării din sursă externă a postului vacant de expert consultant gradul IA (personal contractual cu studii superioare) în cadrul Facultății de Arhivistică - Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” - poziţia 281 din statul de organizare al unităţii
Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI INTERVIU a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de secretar III-IA (personal contractual cu studii medii) prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.

Citeste mai mult
24 august 2016
REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522, 534, 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult

23 august 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef birou la Biroul Control Intern, prevăzut la poziția 376 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu fişa postului.
Citeste mai mult

19 august 2016
REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual - secretar III-IA prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.
Citeste mai mult

18 august 2016
REZULTATELE PROBEI PRACTICE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522 și 534 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Citeste mai mult

REZULTATELE PROBEI SCRISE a concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Norme de Echipare și Hrănire.

Citeste mai mult
03 august 2016
REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de secretar III-IA (personal contractual cu studii medii) prevăzute la pozițiile 143, 192 și 289 din statul de organizare al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”.
Citeste mai mult
02 august 2016
REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de personal contractual prevăzute la pozițiile 522, 534, 560 și 561 din statul de organizare al Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
20 iulie 2016
Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de comandant pluton (instructor militar IV) la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, 3 (trei) posturi vacante de secretar III-IA - personal contractual cu studii medii, după cum urmează.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, 2 (două) posturi vacante de îngrijitor - personal contractual cu studii gimnaziale (poz. 560, 561) în cadrul Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliție „Al. I. Cuza” scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar.
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 6 posturi de personal contractual în cadrul Serviciului Logistic – Biroul Norme de Echipare şi Hrănire, prevăzute la poziţiile 602, 603, 631, 633, 646 şi 634 din statul de organizare al instituţiei, astfel:
Citeste mai mult
15 iulie 2016
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ale Hotărârilor Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post de expert consultant gradul IA - personal contractual în cadrul Facultăţii de Arhivistică – Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”, prevăzut la poziţia 281 .
Citeste mai mult
08 iulie 2016
În temeiul art. 4 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G. nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” publică CV şi fişele de verificare ale candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 :
Citeste mai mult
top