Admitere2019

Dispozitia Directorului General
al DGMRU nr. II/17953
Dispozitia Directorului General
al DGMRU nr. II/17954
Regulament admitere 2019 Hotărârea Senatului Universitar
nr. 13 din 01.02.2019 prin care s-a îndreptat eroarea de tehnoredactare din cadrul HSU nr. 7/2019
Hotărârea Senatului Universitar nr. 4527067 din 18.03.2019 (nr. 44/2019) privind aprobarea suspendării organizării examenului de admitere, pentru anul universitar 2019 – 2020, la Programul de Studii Universitare de Licență ”Administrație Publică” Hotărârea Senatului Universitar nr. 54 din 28.03.2019 privind punerea în aplicare a prevederilor prevăzute în Protocolul M.A.I. și MApN ... Număr locuri BROSURA
Planificare probe medicale si sportive
Lista candidaților respinși medical Listă rezultate respinși probe sportive Listă candidați înscriși la admitere-Fac.de Arhivistică Listă rezultate evaluare psihologică Fac.de Arhivistică
Repartizare candidaţi pe săli
Liste provizorii
Rezultate finale admisi
Rezultate finale respinsi
Contestatii
Subiecte si răspunsuri

examenul de licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult