Scoala Doctorala O.P.S.N.

Studii Masterat

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

 

 

 

SCOALA DOCTORALA "DREPT"


ANUNTURI SUSTINERI TEZE DE ABILITARE
2017
Teza de abilitare aparţinând domnului conf. univ. dr. CERNAT Sebastian Cosmin va avea loc în data de 31 iulie 2017, ora 10.00, Sala CNAI.


2017
Teza de abilitare aparţinând domnului conf. univ. dr. IONIȚĂ Gheorghe Iulian.
Data și ora susținerii vor fi comunicate în timp util.
 

2017
Teza de abilitare aparţinând domnului conf. univ. dr. Cernat Sebastian Cosmin.
Data și ora susținerii vor fi comunicate în timp util.
 

06 iulie 2016, ora 08:00
Teza de abilitare aparţinând doamnei prof. univ. dr. Lorincz Anca-Lelia.
Data susţinerii: 06.07.2016, ora 08.00.
 

06 iulie 2016, ora 14:00
Teza de abilitare aparţinând doamnei prof. univ. dr. Negruț Vasilica.
Data susţinerii: 06.07.2016, ora 14.00.