Centenar Romania

Scoala Doctorala O.P.S.N.

Studii Masterat

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Examenul de Licenta

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Poliţie organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, Facultatea de Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri EXAMEN DE DIPLOMĂ.

citeşte mai mult

 

 

 

SCOALA DOCTORALA


PLANFICARE ACTIVITATI

21 IANUARIE 2015
Programare examene Scoala Doctorala "Drept" Citeste programul
Programare examene O.P.S.N. Citeste programul
14 FEBRUARIE 2014
Programare examene Scoala Doctorala "Drept" Citeste programul
Programare examene O.P.S.N. Citeste programul
28 OCTOMBRIE 2013
Orarul activitatilor didactice din cadrul PROGRAMULUI DE PREGATIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE domeniul DREPT 2013/2014 Citeste orarul
Orarul activitatilor didactice din cadrul PROGRAMULUI DE PREGATIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE domeniul OSP 2013/2014 Citeste orarul
18 OCTOMBRIE 2012
În data de 02.11.2012, ora 10:00, în Sala 2 a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" va avea loc deschiderea programelor de învăţământ la Şcolile Doctorale "Drept" şi "Ordine Publică şi Siguranţă Naţională" din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, cu participarea tuturor conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor admişi în septembrie 2012