Centenar Romania

examenul deLicenta

Prezentare Regulament licență
Cerere de înscriere
Anunțuri importante Ghidul de elaborare
Tematica si bibliografie
Rezultate licență

Admitere

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul aprobat de Senatul Academiei

citeşte mai mult

Studii MASTERAT

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor. Admiterea la masterat se face prin concurs, care este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, referitor la articolele în vigoare; O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011;

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA DE DREPT

Şcoala Doctorală Drept s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare...

citeşte mai mult

Scoala DOCTORALA O.P.S.N.

Academia de Poliţie „Al.I.Cuza" din Bucureşti, în calitate de IOSUD, organizează Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011 ...

citeşte mai mult

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

EXAMEN DE LICENTA FACULTATEA DE POLITIE

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT

EXAMEN DE LICENTA FACULTATEA
POLITIE DE FRONTIERA

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT

EXAMEN DE LICENTA FACULTATEA DE JANDARMI

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT

EXAMEN DE LICENTA
FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT

EXAMEN DE LICENTA FACULTATEA DE POMPIERI

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT

EXAMEN DE LICENTA
FACULTATEA DE ARHIVISTICA

Calendarul desfășurării examenului de licență
Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea februarie 2018

Tematica si Bibliografia pentru desfășurarea examenului de licență sesiunea iulie 2018

MAI MULT